کاردان به زبان انگلیسی

کاردان به زبان انگلیسی چه معادلی دارد؟ برای به ذهن سپردن این کلمه به به مثال‌ها و جملات زیر دقت کنید. آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در کنار اساتید کاردان و مجرب طلوع کمبریج فراگیرید. معنی [...]

ارسال شده در

ماجرای جریمه رانندگی به زبان انگلیسی

ماجرای جریمه رانندگی به زبان انگلیسی از سری دروس تدریس مکالمه زبان انگلیسی است. به نظر شما هنگام جریمه شدن توسط پلیس چه عکس‌العملی نشان خواهید داد؟ اگر همسرتان در کنار شما باشد چطور برخورد [...]

ارسال شده در

معنی فیلسوفانه به زبان انگلیسی

معنی فیلسوفانه به زبان انگلیسی از سری دروس آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی است. برای یادگیری زبان انگلیسی و شرکت در کلاس خصوصی با شماره‌های روی صفحه تماس حاصل نمایید. آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج [...]

ارسال شده در

سرکش به زبان انگلیسی

سرکش به زبان انگلیسی از سری درس‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی است. برای شرکت در کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج با شماره‌های روی صفحه تماس حاصل نمایید. مدیریت آموزشی طلوع با عملکردی متفاوت مسیر [...]

ارسال شده در

پرشور به زبان انگلیسی

پرشور به زبان انگلیسی از سری درس‌های آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی است. حفظ لغات به تنهایی برای تمرین مکالمه کافی نمی‌باشد. درک معانی کلمات و به ذهن سپردن آن در جمله، یکی از بهترین روش‌های [...]

ارسال شده در

مبتکر به زبان انگلیسی

مبتکر به زبان انگلیسی از سری درس‌های آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی است. حفظ لغات به تنهایی برای تمرین مکالمه کافی نمی‌باشد. درک معانی کلمات و به ذهن سپردن آن در جمله، یکی از بهترین روش‌های [...]

ارسال شده در

صحبت درباره یک دوست در انگلیسی

صحبت درباره یک دوست در انگلیسی از سری درس‌های آموزش مکالمه پیشرفته زبان انگلیسی است. در این مکالمه‌ها تمرین صحبت کردن و یادگیری لغات کاربردی ارایه می‌شود. آموزش خصوصی طلوع کمبریج آماده ارایه [...]

ارسال شده در

بذله‌گو به زبان انگلیسی

بذله‌گو به زبان انگلیسی از سری درس‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی است. در طلوع کمبریج با شرکت در کلاس‌های خصوصی انگلیسی را آسان و با لذت فراگیرید. مدیریت آموزشی با نظارت در کلاس‌های خصوصی روند [...]

ارسال شده در

داستان عذرخواهی صادقانه مردی در انگلیسی

داستان عذرخواهی صادقانه مردی در انگلیسی از سری درس‌های آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی است. تدریس خصوصی زبان را در طلوع کمبریج دنبال کنید. اگر به دنبال یادگیری زبان هستید با شماره‌های روی صفحه [...]

ارسال شده در

مکالمه طنز در زبان انگلیسی

مکالمه طنز در زبان انگلیسی یا داستان‌های طنز انگلیسی را برای آموزش امروز در نظر گرفتیم. آموزش خصوصی مکالمه انگلیسی پیشرفته را در طلوع کمبریج همراه باشید. مکالمه طنز در زبان انگلیسی مکالمه طنز در [...]