ارسال شده در

تدریس درک مطلب پیشرفته زبان فرانسه

تدریس درک مطلب پیشرفته زبان فرانسه یکی از بخش‌های مهم تدریس زبان فرانسه است. زیرا با ارائه تمرین و تدریس استاندارد این مهارت توسط اساتید باتجربه، بخش اعظم مشکلات زبان آموزان در بخش درک مطلب [...]

ارسال شده در

تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان فرانسه

تدریس خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان فرانسه چیست؟ در این پست با نمونه تمرین از این درس آشنا می‌شوید. در یادگیری زبان فرانسه تقویت مهارت خواندن و نوشتن در کنار مهارت مکالمه بسیار ضروری و مهم است. [...]

ارسال شده در

آموزش درک مطلب پیشرفته زبان فرانسه

آموزش درک مطلب پیشرفته زبان فرانسه را با نگاهی دیگر بررسی می‌کنیم. اگر دوست دارید در دوره آموزش درک مطلب زبان فرانسه به عنوان یک خواننده فعال active reader قلمداد شوید پست امروز را بخوانید. آموزش [...]

ارسال شده در

آموزش خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان فرانسه

آموزش خصوصی درک مطلب پیشرفته زبان فرانسه به چه نکاتی می‌پردازد؟ دوست دارید از خواندن یک متن به زبان فرانسه لذت ببرید، بدون اینکه مجبور باشید معنی تمام واژگان را بدانید؟ به منظور تقویت مهارت درک [...]

ارسال شده در

آموزش پیشرفته درک مطلب فرانسه

آموزش پیشرفته درک مطلب فرانسه ، یکی از مهارت‌های اصلی یادگیری زبان فرانسه درک مطلب و خواندن است. استاد در آموزش این بخش با تکنیک و تمرین به زبان‌آموز کمک می‌کند تا مفهوم متن را به درستی درک کرده [...]