ارسال شده در

جملات حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

جملات حال کامل استمراری در زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند تا بیشتر با این زمان آشنا شوید. در گذشته از حال کامل در انگلیسی حرف زدیم و از جملات حال کامل نیز برای شما مثال آوردیم. ضمنا تفاوت حال [...]

ارسال شده در

جملات حال کامل در زبان انگلیسی

جملات حال کامل در زبان انگلیسی یکی از سئوالات دایمی زبان آموزان است. شما هم اگر در این زمینه اشکال دارید پیشنهاد می‌کنم مطلب امروز و از دست ندهید. آموزش زبان انگلیسی را در طلوع کمبریج با مدیریت [...]

ارسال شده در

تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری

تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری چیست؟ اگر مایلید از زمان حال کامل و زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی بدرستی بدانید خواندن این پست را از دست ندهید. تدریس خصوصی گرامر زبان انگلیسی را [...]

ارسال شده در

زمان در گرامر انگلیسی

زمان در گرامر انگلیسی به چند بخش تقسیم می‌شود. هریک از این زمانها حکایت از چه دارند. چطور می‌توانم از این زمانها در اسپیکینگ خودم استفاده کنم. در این پست به سادگی و بطور خلاصه زمان در گرامر [...]

ارسال شده در

حرف اضافه در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی قسمت مهمی از آموزش گرامر زبان انگلیسی را در برمی‌گیرد، با مطالعه محتوای آموزشی امروز اطلاعات مفیدی از درس حرف اضافه خواهید گرفت. حرف اضافه در گرامر زبان [...]

ارسال شده در

صفت تفضیلی در زبان انگلیسی

صفت تفضیلی در زبان انگلیسی بخشی از مباحث آموزش گرامر زبان انگلیسی است. امروز با یادگیری صفت برتر بخش دیگری از مباحث مکالمه انگلیسی را یاد می‌گیرید. آموزش مکالمه زبان انگلیسی را با تمرین گرامر [...]

ارسال شده در

اصطلاحات احوالپرسی در ایمیل انگلیسی

اصطلاحات احوالپرسی در ایمیل انگلیسی یکی از بخش‌های کاربردی اصطلاحات در زبان انگلیسی است. احوالپرسی غیر رسمی در انگلیسی، سلام و احوالپرسی رسمی و مباحثی از این قبیل را در گذشته آموزش دیدید. امروز [...]

ارسال شده در

آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی

آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی را در ادامه بحث گذشته تحت عنوان انواع wh ها در انگلیسی آغاز می‌کنیم. در درس امروز مثالهای بیشتری از کلمات پرسشی مطرح خواهیم کرد. آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی [...]

ارسال شده در

صرف فعل be در زبان انگلیسی

صرف فعل be در زبان انگلیسی را با اولین مبحث آموزش مکالمه زبان انگلیسی آغاز می‌کنیم. همه به یاد داریم قبل از اینکه جمله ساده .I am a student را یاد بگیریم اشکال مختلف فعل be را یاد گرفتیم. امروز [...]

ارسال شده در

ضمایر موصولی

ضمایر موصولی شبیه حروف ربط conjunctions هستند که رابط بین شبه جمله‌ها clause هستند و تعادل در جمله را برقرار می‌کنند. تفاوت آن با حرف ربط اینست که ضمایر موصولی تاکید خاصی به شبه جمله ندارند. ضمیر [...]