ارسال شده در

تدریس درک مطلب مقدماتی زبان فرانسه

تدریس درک مطلب مقدماتی زبان فرانسه قدم ابتدایی تقویت این مهارت است. شما نه تنها با ممارست مبحث درک مطلب و خواندن خود را در این زبان تقویت می‌کنید بلکه در مهارت نوشتن در فرانسه موفق‌تر خواهید شد. [...]

ارسال شده در

تدریس خصوصی درک مطلب مقدماتی زبان فرانسه

تدریس خصوصی درک مطلب مقدماتی زبان فرانسه ، اگر دوست دارید با نمونه‌ای از تدریس خصوصی درک مطلب زبان فرانسه آشنا شوید، تمرین زیر را بخوانید و با فعالیت و نحوه‌‌ی برگزاری کلاس‌های آموزشی طلوع کمبریج [...]

ارسال شده در

آموزش خصوصی درک مطلب مقدماتی زبان فرانسه

آموزش خصوصی درک مطلب مقدماتی زبان فرانسه گامی در جهت ارتقاء دانش فرانسه و تسلط شما بر دریافت مفهوم واژگان در متون فرانسه است. همانطور که در بخش آموزش خصوصی درک مطلب زبان فرانسه توضیح داده شده، ما [...]

ارسال شده در

تمرین درک مطلب و خواندن فرانسه

درک مطلب و خواندن فرانسه، برای اینکه مهارت خواندن و درک مطلب فرانسه را در خود تقویت نمایید، این پست آموزشی را به دقت بخوانید و به سئوالات آن پاسخ دهید. آموزش خصوصی زبان فرانسه در طلوع کمبریج [...]

ارسال شده در

آموزش مقدماتی درک مطلب فرانسه

آموزش مقدماتی درک مطلب فرانسه ، عنوان بحث امروز است. در یادگیری زبان فرانسه و هر زبان دیگر نکته مهم و حائز اهمیت دریافت صحیح از مفهوم متن و آشنایی با معنی کلمات و عبارات است. بدین منظور هر [...]