ارسال شده در

آموزش مهارت مکالمه آزمون تافل

آموزش مهارت مکالمه آزمون تافل را با ما در طلوع کمبریج بیاموزید. آزمون تافل A Test of English as a Foreign Language به عنوان مهمترین و معتبرترین تست سنجش دانش زبان در دنیا مطرح است و بکار گرفته [...]

ارسال شده در

چطور در امتحان تافل به سوالات پاسخ دهیم؟

چطور در امتحان تافل به سوالات پاسخ دهیم؟ قبل از خواندن پست آموزشی امروز، امیدوارم درس‌های قبلی را مرور کرده باشید. همانطور که می‌دانید برای گرفتن نمره مطلوب استراتژی‌های موفقیت آمیز در تافل را به [...]

ارسال شده در

اخبار آزمون تافل

اخبار آزمون تافل را در سایت طلوع کمبریج بروز بخوانید. آزمون تافل آی.بی.تی توانایی شما را در استفاده و درک زبان در سطح دانشگاهی فراهم می‌کند. همچنین به منظور ارزیابی توانایی مهارتهای چهارگانه [...]

ارسال شده در

سرعت خواندن متن در آزمون تافل

سرعت خواندن متن در آزمون تافل یکی دیگر از استراتژی‌های موفقیت آمیز در تافل است. در پست قبلی درباره پیدا کردن شاهد در متن انگلیسی صحبت کردیم. امروز هم یک نکته جدید! امیدوارم که در آزمون خود موفق [...]

ارسال شده در

پیدا کردن شاهد یا Evidence در متن انگلیسی

پیدا کردن شاهد یا Evidence در متن انگلیسی از سری تمرین‌های امتحان تافل است. در جلسه قبل درباره متن‌های پیچیده صحبت کردیم. هر چه متون تخصصی، با ساختار قوی بخوانید بهتر در بخش ردینگ نمره می‌گیرید. [...]

ارسال شده در

متن‌های پیچیده بخوانید

متن‌های پیچیده بخوانید یکی دیگر از استراتژی‌های موفقیت آمیز در تافل این تکنیک است. آزمونهای تخصصی زبان انگلیسی را در طلوع کمبریج تمرین کنید. برای آمادگی در این آزمون‌ها پیشنهاد می‌کنیم با [...]

ارسال شده در

استراتژی مهارت خواندن در تافل

استراتژی مهارت خواندن در تافل یکی دیگر از گام‌های استراتژی‌های موفقیت آمیز در تافل است. امروز هم یکی دیگر از درس‌های رایگان طلوع کمبریج را ارایه می‌کنیم. آموزش خصوصی زبان انگلیسی طلوع کمبریج [...]

ارسال شده در

حفظ آرامش در آزمون تافل

حفظ آرامش در آزمون تافل یکی دیگر از استراتژی‌های موفقیت در آزمون تافل است. در جلسه قبل درباره نمره منفی در امتحان تافل صحبت کردیم. امروز قرار است کمی بر حفظ روحیه‌مان تمرکز کنیم. همه می‌دانیم [...]

ارسال شده در

نمره منفی در امتحان تافل

نمره منفی در امتحان تافل یکی دیگر از پست‌های آموزشی رایگان طلوع کمبریج است. این بار یکی دیگر از استراتژی‌های موفقیت آمیز در تافل را به شما معرفی می‌کنیم. در درس گذشته نت برداری در امتحان تافل را [...]

ارسال شده در

نت برداری در امتحان تافل

نت برداری در امتحان تافل یکی از استراتژی‌های موفقیت آمیز در تافل است. در درس قبل درباره فرآیند حذف در امتحان تافل صحبت کردیم. می‌دانید که حذف برخی از پاسخ‌ها کمک زیادی در رسیدن به جواب اصلی در [...]