ارسال شده در

زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده در انگلیسی از جمله زمان‌های ابتدایی و شروع آموزش گرامر زبان انگلیسی است. زبان آموزان مبتدی بهتر است این زمان را به خوبی مطالعه کنند. زیرا بکار بردن زمان حال ساده در مکالمه مقدماتی [...]