ارسال شده در

امتحان EPT

امتحان EPT یکی از آزمون‌های استاندارد داخلی در کشور است. برای سنجش دانش زبان عمومی General English دانشجویان عرصه دکتری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در ایران برگزار می‌شود. در [...]

ارسال شده در

آزمون EPT

آزمون EPT یکی از آزمون‌های استاندارد داخلی در کشور است. برای سنجش دانش زبان عمومی یا General English دانشجویان عرصه دکتری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در ایران برگزار می‌شود. زمان [...]

ارسال شده در

زمان برگزاری آزمون EPT

زمان برگزاری آزمون EPT در نیمه دوم امسال را در این پست می‌خوانیم. آزمون EPT یکی از آزمونهای استاندارد در کشور است. در مصاحبه آزمون دکترای دانشگاه آزاد معمولا مهارت زبان انگلیسی مورد سنجش است و [...]