ارسال شده در

کاربرد How about در زبان انگلیسی

کاربرد How about در زبان انگلیسی چیست؟ این درس از سری دروس آموزش گرامر زبان انگلیسی در طلوع کمبریج است. برای یادگیری آسان مکالمه و دیگر مهارت‌های زبانی با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید. مدیریت [...]

ارسال شده در

معنی want در زبان انگلیسی

معنی want در زبان انگلیسی چیست؟ امروز قصد داریم چند تا از موارد استفاده از این فعل را برای شما توضیح دهم. تدریس خصوصی گرامر زبان انگلیسی در طلوع کمبریج با متد روز صورت می‌گیرد. برای یادگیری [...]