ارسال شده در

درآمد مالی به زبان انگلیسی

درآمد مالی به زبان انگلیسی چیست؟ اگر دوست دارید معادل درآمد مالی را بدانید پست امروز را بخوانید. البته در ارتباط با این کلمه چندین لغت یاد می‌گیرید. مثال‌های کاربردی هر لغت به ذهن خود بسپارید. [...]

ارسال شده در

کلمات کاربردی بانکی در زبان انگلیسی

کلمات کاربردی بانکی در زبان انگلیسی یکی از درس‌های جالب توجه حیطه زبان آموزان شاغل در محیط‌های انگلیسی زبان است. البته اگر در خارج از کشور زندگی می‌کنید و در حال تلاش برای افزایش سطح مهارت زبان [...]