roads در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

roads در زبان انگلیسی

مفهوم roads در زبان انگلیسی

اگر می‌خواهید معنی roads در زبان انگلیسی را بدانید پست آموزشی امروز را بخوانید. شما با مرور این پست کلی کلمه و جمله از roads را یاد خواهید گرفت. آموزش زبان انگلیسی را در طلوع کمبریج فراگیرید.


مفهوم roads در زبان انگلیسی

مفهوم roads در زبان انگلیسی، جاده می‌باشد. جاده از دیکشنری بدین معنا است که یک راه پهن برای هدایت کردن از یک جا به جای دیگر، بخصوص یک سطحی که وسیله نقلیه بتواند استفاده کند. معادل انگلیسی این جمله را در ادامه خواهید دید. roads در زبان انگلیسی را بخوانید و مثالهای کاربردی را یاد بگیرید. به فایل صوتی درس نیز گوش کنید.


road

جاده
A wide way leading from one place to another, especially one with a specially prepared surface which vehicles can use.

یک راه پهن برای هدایت کردن از یک جا به جای دیگر، بخصوص یک سطحی که وسیله نقلیه بتواند استفاده کند.


a country road
یک جاده ییلاقی
as modifier
بعنوان تعییر دهنده، تعدیل کننده
a road accident
یک تصادف جاده ای
in names


They live at 15 Park Road.

آنها در خیابان 15 پارک زندگی می‌کنند.


mass noun
اسم عام
‘The shipment of freight by road
محموله بار کشتی

The part of a road intended for vehicles, especially in contrast to a verge or pavement.

قسمتی از یک جاده که برای وسایل نقلیه در نظر گرفته شده، بخصوص در تضاد با شانه خاکی یا پیاده رو


Clara had to walk in the road to avoid black plastic rubbish sacks
کلارا مجبور بود در جاده قدم بزند تا از هر گونه کیسه آشغال پلاستیکی سیاه اجتناب کند.


A regular trade route for a particular commodity.

مسیر جاده ای تجاری برای کالای خاص تجاری


the Silk Road across Asia to the West

جاده ابریشم از میان آسیا به غرب


Mining

An underground passage or gallery in a mine.

مسیر زیرزمینی یا در یک معبر در معدن


He had to work in a road about six feet wide

او مجبور بود در جاده حدود عرض 6 پا کار کند.


A railway track, especially as clear (or otherwise) for a train to proceed.

مسیر ریل قطار، بخصوص برای قطار که در ریل حال حرکت است.


They waited for a clear road at Hellifield Junction.

آنها منتظر مسیر جاده های در تقاطع هلفیلد بودند.


series of events or a course of action that will lead to a particular outcome.

یک سری اتفاقات یا عملی که منجر به یک نتیجه مهمی می‌شود.


A particular course or direction taken or followed.

یک دوره یا مسیری که طی می‌شود


‘the low road of apathy and alienation’
دوره بی احساسی یا بیگانگی


down the road
پایین جاده، انتهای جاده


informal In the future.

‘they couldn’t predict the disastrous war looming a few years down the road

آنها نمی توانستند جنگ فاجعه آمیزی را که چند سال بعد انتهای مسیر پدیدار میشد را پیش بینی کنند.

on the road

در مسیر جاده، در جاده


a long journey or series of journeys, especially as part of one’s job as a sales representative or a performer.

سفری طولانی یا یک از سفرها، بخصوص شغل فرد بعنوان نماینده فروش یا یک مجری


She has accompanied Michael Jordan on the road’
او با میکل جوردن در مسیر جاده همراه شده بود.


(of a person) without a permanent home and moving from place to place.

He was trying to survive on the road
او سعی می‌کرد که در جاده زنده بماند.

(of or with reference to the price of a motor vehicle) including the cost of licence plates, tax, etc., so the vehicle is fully ready for use on public roads. take to the road (or take the road)

‘pick up your car in Kuala Lumpur, then take to the road, booking your hotel for the following night as you go’

ماشینت را در کوالامپور بردار، سپس برو به جاده، در مسیرت برای شبی که پیش رو داری هتل رزو کن


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    ژاکلین

    آموزش خیلی خوبی بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

تماس مشاوره

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش hill در زبان انگلیسیhill در زبان انگلیسیمکالمه مقدماتیمفهوم store front در زبان انگلیسیstore front در زبان انگلیسیمکالمه مقدماتی