ساختار جمله در زبان فرانسه

ساختار جمله در زبان فرانسه بحث اولیه و بنیادی در گرامر زبان فرانسه است. در این بخش با انواع جمله، ساختار جمله، متمم‌ها و نکات دیگر آشنا می‌شوید. آموزش خصوصی زبان فرانسه در طلوع کمبریج فرصتی برای [...]

تمرین ضمایر در گرامر مقدماتی فرانسه

تمرین ضمایر در گرامر مقدماتی فرانسه اولین گام یادگیری زبان فرانسه است. اگر دوست دارید خیلی زودتر از موعد مقرر یادگیری فرانسه را آغاز کنید پیشنهاد می‌کنم با تمرین ضمایر و کاربردشان کار را شروع [...]

زمان آینده ساده در فرانسه

زمان آینده ساده در دستور زبان فرانسه عنوان مطلبی است که امروز قرار است برای شما مطرح شود: وجهی که گوینده برای بیان گفته خود به کار می‌برد را وجه فعل اطلاق می‌کنند. این وجه فعل بر اساس واقعیت، [...]

زمان آینده نزدیک در زبان فرانسه

زمان آینده نزدیک در دستور زبان فرانسه futur proche عنوان مطلبی است امروز قرار است برای شما مطرح شود: وجهی که گوینده برای بیان گفته خود به کار می‌برد را وجه فعل می‌گویند. این وجه فعل بر اساس [...]

آموزش ضمایر فاعلی در زبان فرانسه

آموزش ضمایر فاعلی در زبان فرانسه عنوان بحث امروز است. این بخش به منظور آشنایی زبان آموزان به آموزش خصوصی زبان فرانسه می‌پردازد. زبان آموزانی که زبان فرانسه را در سطوح مقدماتی آغاز کرده‌اند، با [...]

آموزش پیشرفته گرامر زبان فرانسه

آموزش پیشرفته گرامر زبان فرانسه Grammaire à niveau avancé در آموزش خصوصی گرامر زبان فرانسه مباحث کلی و اصولی گرامر زبان فرانسه، راهکارهای پیشنهادی اساتید، و نحوه‌ی آموزش رده‌های سنی کودکان و [...]

آموزش مقدماتی گرامر زبان فرانسه

آموزش مقدماتی گرامر زبان فرانسه Grammaire à niveau débutant برای هر زبان‌آموز مشتاق یادگیری زبان فرانسه امری بدیهی است. زبان‌آموز با شرکت در دوره‌های آموزش خصوصی گرامر فرانسه، یادگیری زبان فرانسه [...]

آموزش خصوصی گرامر زبان فرانسه Grammaire française

نظر به اینکه اهمیت و کاربرد زبان فرانسه در دنیای امروز به ویژه کشورمان ایران، امری بدیهی است، آموزش این زبان برای اقشار مختلف با توجه به ضرورت و نیاز آنها مساله‌ای پراهمیت است. آموزش گرامر زبان [...]