1

اصطلاحات شرکت ها به زبان فرانسه

اگر دوست دارید اصطلاحات شرکت ها به زبان فرانسه و انگلیسی را همزمان یاد بگیرید. لیست زیر را مطالعه کنید. اصطلاحات تجاری در زبان فرانسه و عبارت شرکت‌ها به فرانسه را برای موفقیت در کسب و کار و ارتقا [...]

1

اصطلاحات و کلمات در فرانسه

درس اصطلاحات و کلمات در فرانسه فرصتی است تا شما کلمات کاربردی و حروف اضافه در زبان فرانسه را مرور کنید. اگر در مکالمه خود اصلا از این کلمات استفاده نکردید، پیشنهاد می‌کنم از لغت نامه فرانسه [...]

1

درخواست و سفارش در رستوران به فرانسه

درخواست و سفارش در رستوران به فرانسه عنوان درس امروز است. اگر دوست دارید در سفر به فرانسه و دیگر کشورهای فرانسوی زبان اوقات خوشی را تجربه کنید. پیشنهاد می‌کنم پست آموزشی امروز را بخوانید و عبارات [...]

1

تسویه حساب کردن در هتل به فرانسه

معادل تسویه حساب کردن در هتل به فرانسه و چند جمله‌ی مرتبط با آن را در این پست کوتاه می‌بینید. با تمرین و تکرار این عبارات از سفر خود در کشورهای فرانسوی زبان لذت ببرید. تسویه حساب کردن در هتل بخشی [...]

2

اصطلاحات تجاری در زبان فرانسه

اصطلاحات تجاری در زبان فرانسه بخش جذاب، مفید و مهم در یادگیری مکالمه تجاری زبان فرانسه است. اگر می‌خواهید از همین امروز دوره‌ی آموزش مکالمه تجاری فرانسه را شروع کنید، این پست را از دست ندهید. [...]

3

مکالمه فرانسه در گمرک

آیا با نحوه‌ی مکالمه فرانسه در گمرک آشنایی دارید؟ اگر به فرانسه یا کشور فرانسوی زبان سفر می‌کنید حتما از گمرک عبور خواهید کرد. خیلی بهتر است شما به زبان فرانسوی پرسش‌های خود را مطرح کنید. اگر در [...]

2

میوه‌ها و سبزیجات به زبان فرانسه

اگر مایلید میوه‌ها و سبزیجات به زبان فرانسه را یاد بگیرید، به مطلب زیر توجه کنید. در این بخش برخی از اسامی میوه‌ها و سبزیجات به فرانسه آورده شده است. با شرکت در دوره‌ی آموزش مکالمه زبان فرانسه [...]

2

آداب و معاشرت فرانسوی‌ها

آیا با آداب و معاشرت فرانسوی‌ها آشنایی دارید؟ اگر قصد دارید به فرانسه سفر کنید تا چه حدی با رفتار و فرهنگ آنها آشنا هستید؟ متن زیر را بخوانید حتما در سفر به فرانسه مفید خواهد بود. در جلسات بعدی [...]

1

اصطلاحات رژیم غذایی به زبان فرانسه

اصطلاحات رژیم غذایی به زبان فرانسه عنوان پست امروز است. اصطلاحات و کلمات محدودی در این قسمت ارائه شده است. اگر شما در زمینه رژیم غذایی مطلب بیشتری در اختیار دارید برای ما ارسال نمایید. اصطلاحات [...]

1

اصطلاحات خشکشویی به زبان فرانسه

آیا با اصطلاحات خشکشویی به زبان فرانسه آشنا هستید؟ اگر در کشور فرانسوی زبان به خشکشویی مراجعه کنید، می‌دانید سئوالات خود را چطور به فرانسه بپرسید؟ متن خشکشویی به زبان فرانسه را بخوانید و در [...]