آموزش افعال و جملات گذشته انگلیسی

 آموزش افعال و جملات گذشته انگلیسی را با تعریف زمان گذشته ساده آغاز می‌کنیم. زمان گذشته انگلیسی را در سه بخش جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی با بیان طریقه منفی و سوالی کردن جمله‌ها توضیح [...]

معادل object به فارسی

حتما معادل object به فارسی را می‌دانید؟ ما در درس امروز می‌خواهیم به آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی بپردازیم. پس object را در جایگاه مفعول برای شما توضیح خواهم داد. شما هم به ترجمه‌های دیگر [...]

فرق must و have to در انگلیسی

فرق must و have to در انگلیسی عنوان درس امروز است. در این بخش که به آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی مرتبط است توجه کنید و نوشتار writing خود را در کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج ارتقاء دهید. فرق [...]

عبارات اصطلاحی shake در انگلیسی

آیا عبارات اصطلاحی shake در انگلیسی را می‌دانید؟ shake در انگلیسی به معنی لرزیدن است. در کلاس‌های خصوصی زبان طلوع کمبریج انگلیسی را ساده و سریع یاد بگیرید. عبارات اصطلاحی shake در زبان انگلیسی [...]

گذشته ساده در زبان انگلیسی

گذشته ساده در زبان انگلیسی بخش دوم آموزش زمانها در انگلیسی است. اگر دوست دارید به راحتی از خاطرات روز قبل یا اتفاقات گذشته خود صحبت کنید پست آموزشی گذشته ساده در انگلیسی را مطالعه کنید.  گذشته [...]

گذشته see در زبان انگلیسی

گذشته see در زبان انگلیسی عنوان این پست آموزشی است و به بهانه پرداختن به این موضوع، معانی دیگر فعل کاربردی و مهم see در زبان انگلیسی را برای شما جمع آوری کردم. معنی و گذشته see در زبان انگلیسی [...]

اعداد اصلی در زبان انگلیسی

اگر مایلید اعداد اصلی در زبان انگلیسی را با نوشتن درست و معادل ترتیبی اعداد ببینید، پست امروز را بخوانید. البته در انتهای متن چند مثال ساده از اعداد اصلی و ترتیبی در انگلیسی ارائه شده است. اعداد [...]

خواندن اعداد اعشاری و کسری در انگلیسی

آیا نحوه‌ی خواندن اعداد اعشاری و کسری در انگلیسی را می‌دانید؟ در آموزش امروز شما با خواندن اعداد اعشاری و اعداد کسری آشنا می‌شوید. در جلسه پیش اعداد اصلی و ترتیبی آموزش داده شد. یا دقت بخوانید و [...]

تدریس گرامر مقدماتی زبان انگلیسی

در تدریس گرامر مقدماتی زبان انگلیسی بر خلاف مدرسه و دانشگاه که هم وقت طولانی از دانش‌آموزان و دانشجویان می‌گیرد و هم کسالت زیادی ایجاد می‌کند، بهتر است به طور غیرمستقیم کار شود. وقتی صحبت از [...]

آپاستروف s در زبان انگلیسی

 آپاستروف s در زبان انگلیسی ما را به یاد دروس شیرین دوره‌های آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی می‌اندازد. در این پست امروز نکات بیشتری از این قائده نگارش توضیح داده می‌شود. آموزش خصوصی زبان طلوع [...]