فعل دیدن در انگلیسی

فعل دیدن در انگلیسی معانی متفاوتی دارد. توجه ویژه به کاربرد این افعال به ما کمک می‌کند تا مکالمه زبان انگلیسی صحیحی با دیگران داشته باشیم. کاربرد درست کلمات و عبارات در زبان کمک زیادی به شما در [...]

تقویت مهارت درک مطلب انگلیسی

نکاتی درباره تقویت درک مطلب انگلیسی موضوع این مطلب آموزشی است. این جلسه با نکاتی پیرامون تقویت درک مطلب انگلیسی،یادگیری و مطالعه عبارات، تشخیص کلمات کلیدی در مهارت‌ها، و چند نکته کلیدی دیگر برای [...]

متن ترانه آتش‌نشان نمونه درک مطلب پیشرفته

امیدوارم تا این لحظه با کمک همکاران عزیزم در طلوع کمبریج گام مفیدی در بهبود دانش زبان کاربران و زبان‌آموزان همیشه همراه‌مان برداشته باشیم. این جلسه برای رفع خستگی شما متن زیبایی را که یکی از [...]

استراتژی های خواندن و درک مطلب انگلیسی

در ادامه مباحث قبلی پیرامون استراتژی خواندن انگلیسی و استراتژی درک مطلب در زبان انگلیسی، امروز قصد دارم مطلب جدیدی را ارئه نمایم. استراتژی PRO با استناد به کتاب ارزشمند Active در زمینه درک مطلب، [...]

آموزش مقدماتی درک مطلب زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی درطلوع کمبریج از طریق تمرین مهارت خواندن و درک مطلب امروزه با توجه به رشد اطلاعات علمی در دنیا در عرصه های مختلف، شاهد فراوانی داده ها و مقالات هستیم. در این میان، دسترسی به [...]