گرفتن پیغام تلفن در انگلیسی تجاری

آزاده میردار
توسط

گرفتن پیغام تلفن در انگلیسی تجاری

گرفتن پیغام تلفن در انگلیسی تجاری یکی دیگر از درس‌های آموزش مکالمه تجاری زبان انگلیسی در طلوع کمبریج است. برای شرکت در کلاس خصوصی با اساتید حرفه‌ای با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

گرفتن پیغام تلفن در انگلیسی تجاری

گرفتن پیغام تلفن در انگلیسی تجاری یکی از مشکلات افراد خارجی در شرکت‌های انگلیسی زبان است. برای تمرین بیشتر مکالمه زیر را بخوانید. این مکالمه بین کارمند پذیرش یک شرکت و تلفن کننده اتفاق افتاده است. موضوع صحبت آنها درباره تاخیر محموله شرکت است. اگر دوست دارید هر چه سریعتر مکالمه تلفنی خوبی درباره پیغام گرفتن تلفنی داشته باشید پیشنهاد می‌کنم این درس را با دوستی تمرین و تکرار کنید. ضمنا کلمات کلیدی در ادامه آورده شده است.

Taking a Message
پیغام گرفتن

Receptionist: Janson Wine Importers. Good Morning. How can I help you?

رسپشن: واردات جیسن واین (نام شرکت). صبح بخیر چطور می‌توانم کمک‌تان کنم؟

Caller: Could I speak to Mr Adams, please?

تلفن‌ کننده: ‌می‌توانم لطفا با آقای ادم صحبت کنم؟

Receptionist: Who’s calling please?

رسپشن: شما؟

Caller: This is Anna Beare.

تلفن کننده: آنا بیر هستم.

Receptionist: Sorry, I didn’t catch your name.

رسپشن: متاسفم، اسم شما را متوجه نشدم.

Caller: Anna Beare. That’s B E A R E

تلفن‌ کننده: آنا بیر. ب.ای.ای.آر.ای.

Receptionist: Thank you. And where are you calling from?

رسپشن: متشکرم. از کجا تماس می‌گیرید؟

Caller: Sun Soaked Vineyards

تلفن‌ کننده: از سان سوک وینیارد.

Receptionist: OK Ms Beare. I’ll try and put you through. … I’m sorry but the line’s busy. Would you like to hold?

رسپشن: اکی خانم بیر. من سعی می‌کنم که شما را وصل کنم….متاسفم اما خط مشغول است. آیا مایلید پشت خط منتظر بمانید؟

Caller: Oh, that’s a shame. This concerns an upcoming shipment and it’s rather urgent.

تلفن‌ کننده: اوه، مایه تاسف. تلفنم در ارتباط با محموله کشتی (بارگیری) است که بزودی می‌رسد و خیلی فوری است.

Receptionist: He should be free in half an hour. Would you like to call back?

رسپشن: در عرض یک ساعت باید آزاد شود. آیا شما مایلید که دوباره تماس بگیرم؟

Caller: I’m afraid I’ll be in a meeting. Could I leave a message?

تلفن‌ کننده: متاسفانه من در یک جلسه هستم. می‌توانم پیام بگذارم؟

Receptionist: Certainly.

رسپشن: حتما.

Caller: Could you tell Mr Adams that our shipment will be postponed and that the 200 cases ordered should arrive next Monday.

تلفن کننده: ممکن است به آقای ادمز بگویید که محموله ما تاخیر دارد و آن 200 مورد سفارش دوشنبه بعد می‌رسد.

Receptionist: Shipment delayed … arriving next Monday.

رسپشن: تاخیر محموله…دوشنبه بعد می‌رسد.

Caller: Yes, and could you ask him to call me back when the shipment arrives?

تلفن کننده: بله، ممکن است به ایشان بگویید که هر وقت محموله رسید به من اطلاع بدهند؟

Receptionist: Certainly. Could you give me your number please?

رسپشن: مطمئنا. ممکن است به من شماره تلفن بدهید؟

Caller: Yes, it’s 503-589-9087

تلفن‌کننده: بله، 503-589-9087

Receptionist: That’s 503-589-9087

رسپشن: 503-589-9087

Caller: Yes, that’s right. Thanks for your help. Goodbye

تلفن‌کننده: بله درسته. ممنونم از کمک شما. خداحافظ.

Receptionist: Goodbye.

کلمات کلیدی
Key Vocabulary

to catch a person’s name = (verb phrase) be able to understand a person’s name. فهمیدن اسم کسی


to be busy / to be engaged = (verb phrase) have other work to do and not able to respond to a telephone call
مشغول بودن تلفن

to hold the line = (verb phrase) wait on the telephone
پشت خط منتظر ماندن

to leave a message = (verb phrase) have someone take note of a message for someone else
پیغام گذاشتن

to be free = (verb phrase) have time available to do something
آزاد بودن

urgent = (adjective) very important needing attention immediately
فوری، اضطراری، اورژانسی

shipment = (noun) delivery of merchandise
محموله، بارگیری

to postpone = (verb) put off something to a later date or time
عقب انداختن

to be delayed = (verb phrase) not be able to happen on time, be postpone
تاخیر داشتن

to call someone back = (verb phase) return someone’s telephone call
در جواب تلفن کسی زنگ زدن

برای مطالعه تمرین بیشتر مهارت مکالمه تجاری مطالعه نمایید:

20 کلمه کاربردی در آموزش مکالمه تجاری زبان انگلیسی
عبارات کلیدی اداری در انگلیسی

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

عبارات کلیدی مکالمه تلفنی انگلیسی تجاریمکالمه تجاریکاردان به زبان انگلیسیمکالمه پیشرفته, مکالمه تجاری