گرامر some و any در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

گرامر some و any در زبان انگلیسی

آموزش گرامر some و any در زبان انگلیسی

آیا گرامر some و any در انگلیسی را بخوبی می‌دانید. پست امروز را بخوانید و از این دو کلمه تعیین کننده در زبان انگلیسی در صحبت کردن خود استفاده کنید. گرامر some و any در زبان انگلیسی کمک می‌کند تا تنوع و جذابیت بیشتری در مکالمه انگلیسی خود ایجاد کنید.


گرامر some و any در انگلیسی

گرامر some و any در زبان انگلیسی عنوان درس امروز است. هر دو به معنی مقداری و تعدادی است. در انگلیسی این دو determiners معمولا قبل از اسم می‌آیند. به متن توجه کنید و عبارات توضیحی را دقیق مطالعه کنید. آموزش گرامر پیشرفته زبان انگلیسی در طلوع کمبریج کمک به بهبود گرامر انگلیسی زبان آموز در کنار مهارت مکالمه خواهد کرد. پست آموزشی گرامر some و any در انگلیسی را بخوانید و مهارت زبان انگلیسی خود را ارتقاء دهید.


some and any

مقداری، تعدادی…هیچ

some:

مقداری، تعدادی


I have some money.

من مقداری پول دارم.


I don’t have any money.

من هیچ پولی ندارم.


Use some in positive sentences:

از some در جملات مثبت استفاده کنید:

I’m going to buy some clothes.

من قصد دارم که تعدادی لباس بخرم.


There’s some ice in the fridge.

مقداری برنج در یخچال است.


We made some mistakes.

Use any in no time sentences:

از any در جملات منفی استفاده کنید:

I’m not going to buy any clothes.

من قصد ندارم هیچ لباسی بخرم.


There isn’t any milk in the fridge.

هیچ شیری در یخچال نیست.


We did n’t make any mistakes.

ما هیچ اشتباهی نکردیم.


Do you have any money?

هیچ پولی داری؟


any and some in questions
In most questions (but not all) we use any (not some):

در اکثر سئوالات (نه همه ) از any استفاده می‌کنیم:

Does he have any friends?

آیا او هیچ دوستی دارد؟

Do you need any help?

کمکی نیاز دارید؟


We normally use some (or any) when we offer things (Would you like …? ):

ما معمولا از any & some با (?… Would you like) وقتی می‌خواهیم پیشنهاد بدهیم، استفاده می‌کنیم.

A: Would you like some coffee?

قهوه میل دارید؟

B: Yes, please.

بله، لطفا


or when we ask for things (Can I have….etc.);

یا وقتی چیزی درخواست کنیم (بخواهیم):

A: Can I have some soup, please?

میشه به من سوپ بدهید، لطفا؟

B: Yes. Help yourself.

بله، از خودتان پذیرایی کنید.


A: Can you lend me some money?

میشه به من مقداری پول قرض بدهید؟

B: Sure, How much do you need?

حتما، چقدر پول نیاز دارید؟


some and any without a noun:

کاربرد some & any بدون اسم

I didn’t take any pictures, but Jane took some. (= some pictures)

من هیچ عکسی ننداختم، ولی جین چند تا عکس انداخت.

Where’s your luggage? I don’t have any (= any luggage).

بار شما کجاست؟ من هیچ باری ندارم.

Are there any cookies? Yes, there are some in the kitchen. (=some cookies).

آیا هیچ شیرینی دارید؟ بله، مقداری در آشپزخانه من وجود دارد.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.33 (3 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    اکرم

    آموزش خیلی خوب و با کیفیتی بود دستتون درد نکنه

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش زمانها در زبان انگلیسی با مثال English Lg tenseزمانها در زبان انگلیسی با مثالگرامر پیشرفتهآموزش عبارات اصطلاحی لرزیدن در زبان انگلیسی tremble meaningعبارات اصطلاحی لرزیدن در زبان انگلیسیگرامر پیشرفته