گذشته see در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

گذشته see در زبان انگلیسی

آموزش گذشته see در زبان انگلیسی in English

گذشته see در زبان انگلیسی عنوان این پست آموزشی است و به بهانه پرداختن به این موضوع، معانی دیگر فعل کاربردی و مهم see در زبان انگلیسی را برای شما جمع آوری کردم.


معنی و گذشته see در زبان انگلیسی

معنی و گذشته see در زبان انگلیسی به ترتیب دیدن و گذشته آن saw است. همانطور که در ادامه می‌بینید این فعل معانی بسیاری دارد. با مثالهای ارائه شده تفاوت هر مدخل معنایی را خواهید دید.


root:                         see                         دیدن                         فعل            

 past tense:              saw                      دید                        گذشته

 past participle:       seen                   دیده                  اسم مفعول  


  1. notice/examine

توجه به چیزی با چشم‌ها

The moment we saw the houseT we knew we wanted to buy it.


2. Notice something is true

توجه به چیزی که اتفاق می‌افتد یا چیزی که حقیقت دارد

More money must be invested if we are to see an improvement in services.


3. ability to see

دریافت اطلاعات از یک حقیقت

she went outside to see what was happening.


4. In the future

دریافت چیزی در آینده

I’ll see how I feel tomorrow.


5. find out information
فهمیدن اطلاعات یا حقیقتی در اینده

I’ll call him and see how the job interview went.


6. where information is
در متون برای ارجاع دادن از see استفاده می‌شود

see p.57
see press for details.


7. understand

I see what you mean.


8. watch

We’re going to see Romeo and Juliet.


9. consider something

ملاحظه کردن چیزی

Having a child makes you see things differently.


10. see what somebody/something can do

دیدن اینکه فردی چکار دارد می‌کند

I call them again and see what they can do about it.


11. see you

میبینمت

see you tomorrow


12. visit

ملاقات کردن

I haven’t seen her since we left school.


13. meet by chance

شانسی دیدن

I saw Jane while I wast out.


14. have a meeting

 قرار ملاقات داشتن

Mr. Thomas is seeing a client at 2:30.


15. spend time with somebody

وقت صرف کردن با کسی

They’ve being seeing a lot of each other.


16. imagine

تصور کردن

He could see a great future for her in music.


17. make sure

مطمئن بودن

please see that the lights are switched off before you leave.


18. experience something

تجربه داشتن در چیزی

she was so sick that doctors didn’t think she’d live to see her first birthday.


19. time/place

زمان/مکان

The city has seen plenty of violence over the years.


20. go with somebody

با شخصی رفتن

My mother used to see me across the road.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    شایان

    آموزش خوبی بود تشکر

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اعداد اصلی در زبان انگلیسی numbers in Englishاعداد اصلی در زبان انگلیسیگرامر مقدماتیآموزش گذشته ساده در زبان انگلیسی grammar tenseگذشته ساده در زبان انگلیسیگرامر مقدماتی