گذشته کامل استمراری مجهول در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

گذشته کامل استمراری مجهول در انگلیسی

گذشته کامل استمراری مجهول در انگلیسی یکی درس دیگر از بخش آموزش خصوصی گرامر پیشرفته است. در طلوع کمبریج علاوه بر دروس رایگان آموزشی وب‌سایت، آموزش آنلاین زبان انگلیسی نیز برای زبان آموزان مهیا می‌باشد. برای شرکت در کلاس‌ها با مشاورین ما در تماس باشید.

گذشته کامل استمراری مجهول در انگلیسی

گذشته کامل استمراری مجهول در انگلیسی Past Perfect Continuous Passive وقتی ما نمی‌خواهیم اسمی از فاعل ببریم، وقتی ضرورتی ندارد و یا فاعل کاملا ناشناخته یا نامربوط است از فعل مجهول استفاده می‌کنیم.

برای ساختن فعل مجهول ابتدا باید مفعول جمله معلوم را شناسایی کرد و بجای فاعل جمله معلوم قرارداد. فعل جمله مجهول بر اساس اینکه چه زمانی باشد در تبدیل به فعل مجهول متفاوت است که در زیر توضیح داده می‌شود.

کاری که در گذشته رخ داده باشد و اثر آن تا حال باقی باشد از این زمان استفاده می‌کنیم. همانطور در گذشته کامل استمراری توضیح دادیم اما با فاعل غیرشخصی با ساختار مجهول بکار برده می‌شود.

Past Perfect Continuous Passive
گذشته کامل استمراری مجهول:

طرز ساخت :
had + been + being + verb(past participle)
had + been + being + شکل سوم فعل

first person singular – had + been + being + past participle – I had been being called names.
اول شخص مفرد👈 had + been + being + شکل سوم فعل
.من همیشه به نام‌های فلان خوانده شده‌ام


second person singular – had + been + being + past participle – You had been being starved to death.
دوم شخص مفرد 👈 had + been + being + شکل سوم فعل
.شما از گرسنگی به حالت مرگ رسیده بودید


third person singular – had + been + being + past participle – The child had been being punished.
سوم شخص مفرد 👈 had + been + being + شکل سوم فعل
.بچه تنبیه شده بود


first person plural – had + been + being + past participle – We had been being driven to work every morning.
اول شخص جمع 👈were + شکل سوم فعل
.ما به سمت محل کارمان هر صبح روانه شده بودیم


second person plural – had + been + being + past participle – You both had been being controlled by your parents.

دوم شخص جمع 👈were + شکل سوم فعل
.هر دوی شما توسط والدین‌تان کنترل می‌شدید


third person plural – had + been + being + past participle – The prototypes had been being developed in the lab.
سوم شخص جمع 👈were + شکل سوم فعل
.نمونه‌های اصلی در آزمایشگاه توسعه یافته بود

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

مجهول گذشته ساده در گرامر انگلیسیگرامر پیشرفتهمجهول حال ساده در گرامر انگلیسیگرامر پیشرفته