گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی چه نوع زمانی است. قبلا درباره زمان حال کامل استمراری حرف زدیم. تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری در انگلیسی نیز توضیح داده شده است. در حال حاضر به تقاضای برخی از زبان آموزان درباره گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی قرار است کمی بحث کنیم. ضمنا به مثالهای کاربردی نیز اشاره می‌شود. تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی را در طلوع کمبریج با ما فراگیرید. در کلاس‌های خصوصی شرکت کنید. با پکیج‌های ویژه ما آشنا شوید. فرصت را از دست ندهید و همین حالا با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

گذشته کامل استمراری در انگلیسی past Perfect continuous

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی به ما می‌گوید که چه مدت کاری در زمان گذشته شروع شده است و این عمل تا نقطه‌ای در زمان گذشته (بجای زمان حال که مربوط به حال کامل است) ادامه داشته است. البته با افعال استاتیک می‌توان از گذشته کامل نیز استفاده کرد (… remember, forget, love, hate, like, include, consist, start, finish). در ادامه به ساختار گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی آشنا شوید:

 

ساختار گذشته کامل استمراری

subject + auxiliary verb + auxiliary verb + main verb

1. I had been working.

من در حال کار کردن بودم.


2. You had been playing tennis.

شما در حال تنیس بازی کردن بودید.


3. It had not been working well.

او خوب کار نمی‌کرد.


4. We had not been expecting her.

ما انتظار او را نمی‌کشیدیم.


5. Had you been drinking?

آیا شما نوشید‌ه اید؟


6. Had they been waiting long?

آیا آنها به مدت طولانی منتظر بوده‌اند؟


She had been working at that company for a year when she met James.

او برای یک سال در آن شرکت کار می‌کرد، وقتی جیمز را ملاقات کرد.


I’d been walking for hours when I finally found the house.

من ساعت ها قدم می‌زدم، وقتی که بالخره خانه را پیدا کردم.


We’d been living in Berlin for three months when we had to leave.

ما در برلین برای ماهها کار می کردیم وقتی که مجبور شدیم آنجا را ترک کنیم.


کاری که قبل از عمل دیگری در گذشته تمام میشود. این زمان استفاده می‌شود تا نتیجه عملی را در گذشته نشان بدهد. این زمان بسیار شبیه حال کامل است اما عمل قبل از یک عمل دیگری در گذشته تمام می‌شود، بجای اینکه قبل از یک زمان دیگری در زمان حال تمام شود.

The children had been playing and so the room was a mess!

بچه‌ها بازی کرده بودند و اتاق بهم ریخته بود.


I’d been working before I saw you and that’s why I was really tired.

قبل از اینکه شما را ملاقات کنم کار می‌کردم و به همین دلیل خیلی خسته‌ام.


Had you been waiting long before the taxi arrived?

آیا به مدت طولانی منتظر بودی تا تاکسی بیاید؟


We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.

ما برای 5 دقیقه در حال باز کردن در بودیم وقتی که جین کلید را پیدا کرد.


It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.

برای چندین ساعت بازان می‌آمد و خیابان‌ ها حسابی خیس شده بود.


Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

دوستان او فکر می‌کردند که به پلیس زنگ بزنند که او وارد شد.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

معرفی جملات حال کامل استمراری در زبان انگلیسیجملات حال کامل استمراری در زبان انگلیسیگرامر پیشرفتهدرس آموزش حال کامل استمراری در زبان انگلیسیآموزش حال کامل استمراری در زبان انگلیسیگرامر پیشرفته