گذشته فعل buy در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

گذشته فعل buy در زبان انگلیسی

آموزش گذشته فعل buy در زبان انگلیسی

گذشته فعل buy در زبان انگلیسی چیست؟ برای پاسخ به این سئوال و دسترسی به مثالهای بیشتر محتوای امروز را بخوانید. آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسی را در طلوع کمبریج با ما همراه باشید.

گذشته buy در زبان انگلیسی

گذشته buy در زبان انگلیسی را به همراه معنی، مثال و صرف آن در زمان حال و گذشته مطالعه خواهید کرد. یادگیری افعال و صرف آنها در زمانهای مختلف و مطالعه محتواهای آموزشی متفاوت، اعم از گذشته فعل buy در زبان انگلیسی علاوه بر بهبود مهارت گرامر و نوشتن؛ کمک شایانی به رشد مهارت اسپیکینگ زبان آموزان خواهد کرد.

  زمان حال ساده   Present

I buy

you buy

he/she/it buys

we buy

you buy

they buy


Preterite ( Past tense ) زمان گذشته ساده 

I bought

you bought

he/she/it bought

we bought

you bought

they bought


to acquire the possession of, or the right to, by paying or promising to pay an equivalent, especially in money; purchase.

بدست آوردن مالکیت یا حق بوسیله پرداخت یا وعده برای پرداخت برابر چیزی، بخصوص از طریق پول، خرید کردن


She was saving to buy a car.

او پول پس انداز کرد تا ماشین بخرد.

to acquire by exchange or concession:

بدست آوردن بوسیله معاوضه یا واگذاری

to buy favor with flattery.

دریافت لطف با چرب زبانی


to hire or obtain the services of:

اجاره کردن یا گرفتن خدمات

The Yankees bought a new center fielder.

یانکی ها یک بازیکن مرکزی جدیدی خریدند


to accept or believe:

پذیرفتن یا باور کردن

I don’t buy that explanation.

من آن توضیح را نمی پذیرم.

She’ll never buy that story about having to take care of your sick grandmother.

او هرگز داستان مراقبت کردن از مادربزرگ بیمار شما را باور نمی کند.


to be deceived by:

فریب خوردن

He bought the whole story.

او فریب همه آن حکایت را خورد.


verb (used without object), bought, buy·ing.

to be or become a purchaser.

خریدار بودن یا شدن


noun

an act or instance of buying.

something bought or to be bought; purchase:

خریدن، چیزی که خریده شده

That coat was a sensible buy.

خرید آن پالتو یک خرید معقول بود.


a bargain:

یک معامله باصرفه، خرید باصرفه

The couch was a real buy.

قیمت کاناپه عالی بود.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3 (1 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    آرمان

    از موضوع اصلی یکم دور شدید
    پس شکل گذشته فعل buy میشه bought درسته؟

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

محتوای آموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسیآموزش گرامر مقدماتی زبان انگلیسیگرامر مقدماتیتدریس خصوصی سوال پرسیدن با whها در زبان انگلیسیسوال پرسیدن با whها در زبان انگلیسیگرامر مقدماتی