گذشته ساده در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

گذشته ساده در زبان انگلیسی

آموزش گذشته ساده در زبان انگلیسی grammar tense

گذشته ساده در زبان انگلیسی بخش دوم آموزش زمانها در انگلیسی است. اگر دوست دارید به راحتی از خاطرات روز قبل یا اتفاقات گذشته خود صحبت کنید پست آموزشی گذشته ساده در انگلیسی را مطالعه کنید.


 گذشته ساده در زبان انگلیسی (simple past)

از گذشته ساده در زبان انگلیسی زمانی استفاده می‌کنیم که یک کار در گذشته در زمان مشخصی شروع و تمام شده است. گوینده در گذشته ساده انگلیسی ممکن است به زمان خاصی اشاره نکند ولی زمان مشخصی را در ذهن در نظر دارند.

Use the Simple Past to express an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes, the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.

Positive

I was (من بودم)
He was
She was (او بود)
It was
You were ( شما بودید)
We were
They were

Negative

I wasnُ t (من نبودم)
He wasnُ t
You werenُ t

Question

Was I ?(او بود؟)
Was he?
Was she?
Were you? ( شما بودید؟ )
Were they?

مثال

Last year Zahra was 22, so she is 23 now.
سال پیش زهرا 22 ساله بود. پس الان 23 ساله هست

We were hungry after the trip, but we werenُ t tired.
ما بعد از سفر گرسنه بودیم اما خسته نبودیم


نکته: در زمان گذشته ساده اغلب فعل‌ها با ed می‌آیند.(افعال با قاعده)

work = worked
clean =cleaned
start = started

مثال:
We enjoyed the party last night

ما از پارتی شب گذشته لذت بردیم.

نکته: به اون دسته از فعل‌ها گفته می‌شود که برای ساخت قسمت گذشته (Past) و گذشته کامل

  (Past perfect) آنها هیچ قاعده ای وجود ندارد .

buy (حال)
bought (گذشته)
bought (گذشته کامل)

مثال:
Reza came into the room, took off his coat and sat down

رضا به اتاق آمد.کتش را در آورد و نشست.

Positive

I played (من بازی کردم)
He saw ( او دید)
we started ( ما شروع کردیم)
They had (آن‌ها داشتند)

Negative

I did not (didnُ t) play. (من بازی نکردم)
He didnُ t see. (او ندید)
We didnُ t start. (ما شروع نکردیم)
They didnُ t have. (آنها نداشتند)

Question

Did I play? (آیا من بازی کردم؟)
Did he see? (آیا او دید؟)
Did we start? (آیا ما شروع کردیم؟)
Did they have? (آیا آنها دارند؟)


Wh Questions ( دارند.پرسیده میشوند Wh سوال هایی که با کلمات پرسشی که در ابتدایشان)

What did I play? (من چه بازی کردم؟)
Who did he see? (او چه کسی را دید؟)
When did we start? (ما چه موقع شروع کردیم؟)
What did they have? (آن ها چه چیزی داشتند؟)

نکته: برای سوال و منفی کردن جمله‌هایی با زمان گذشته ساده باید از Did استفاده کنیم.وقتی Did در جمله میآید فعل اصلی باید از حالت گذشته به حالت ساده تغییر کند.

مثال
Yesterday,I went to school by bus. I didnُ t go by taxi
دیروز من با اتوبوس به مدرسه رفتم.من با تاکسی نرفتم.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

 با یادگیری زبان دنیای شما تغییر می‌کند.

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    شایان

    تشکر بابت این پست

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش گذشته see در زبان انگلیسی in Englishگذشته see در زبان انگلیسیگرامر مقدماتیآموزش عبارات اصطلاحی shake در انگلیسیعبارات اصطلاحی shake در انگلیسیگرامر مقدماتی