کلمات مکالمه درباره آب و هوا به فرانسه

آزاده میردار
توسط

کلمات مکالمه درباره آب و هوا به فرانسه

کلمات مکالمه درباره آب و هوا به فرانسه یکی دیگر از درس‌های تدریس خصوصی مکالمه پیشرفته فرانسه است. در طلوع کمبریج برای تقویت زبان خود می‌توانید از دروس رایگان وب سایت استفاده کنید و هم می‌توانید با کمک اساتید ما در زمان کوتاه به مکالمه فرانسه مسلط شوید. برای شرکت در کلاس خصوصی با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

کلمات مکالمه درباره آب و هوا به فرانسه

لغات و عبارات زیر مربوط به درس مکالمه آب و هوا به فرانسه است. بعد از مرور این عبارات حتما مکالمه را مطالعه نمایید.

pendant le آخر هفته

week-end – over the week-end

la semaine dernière هفته گدشته

last week

le mois de juillet ماه ژوئیه

the month of July

l’année prochaine سال بعد

next year

le week-end prochain آخر هفته بعد

next week-end

le week-end dernier آخر هفته گذشته

last week-end

l’été prochain تابستان بعد

next summer

l’hiver dernier زمستان گذشته

last winter

plus joli زیباتر

prettier

plus tard بعدا

later

trop tard خیلی دیر

too late

plus fort بلندتر

louder

plus souvent اغلب

more often

parlez moins fort بهتر صحبت کن

speak more softly

cette région est beaucoup plus jolie این منطقه خیلی زیباتر است

this region is much more pretty

cette région est bien moins jolie این منطقه کمی زیباتر است

this region is much less pretty

peut-être شاید

maybe

en tout cas به هر حال

in any case

toujours همیشه

always

en général عموما

in general

malgré در عوض

in spite of

pendant در طول

during

allez en ville برو به شهر

go to town

choisissez une chemise پیراهنی انتخاب کن

choose a shirt

demandez au gérant از مدیر بپرس

ask the manager

parlez à Janine با جنی صحبت کن

speak to Janine

écoutez la question به سئوال گوش کن

listen to the question

répétez ce mot این کلمه را تکرار کن

repeat this word

ouvrez la porte در را باز کن

open the door

traduisez cette

phrase translate this sentence

dites ‘s’il vous plaît’ بگو لطفا

say ‘please’

elle aime la chaleur او گرما دوست دارد

she likes the heat

j’aime leur villa من ویلاشون و دوست دارم

I like their villa

Aimez-vous la saison des pluies? آیا فصل بارانی را دوست دارید

Do you like the rainy season?

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-235-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-235-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

مکالمه فرانسه درباره آب و هوامکالمه فرانسه پیشرفتهکلاس خصوصی آنلاین مکالمه زبان فرانسهمکالمه فرانسه پیشرفته