کاربرد So, Too, Neither, Either

آزاده میردار
توسط

کاربرد So, Too, Neither, Either

کاربرد So, Too, Neither, Either در انگلیسی یکی از درس‌های آمادگی در آزمون تافل است. در طلوع کمبریج علاوه بر دروس رایگان آموزشی وب‌سایت، آموزش آنلاین زبان انگلیسی نیز برای زبان آموزان مهیا می‌باشد. برای شرکت در کلاس‌ها با مشاورین ما در تماس باشید.

کاربرد So, Too, Neither, Either

کاربرد So, Too, Neither, Either در انگلیسی چیست؟ در ظاهر هر چهار کلمه بالا هم معنی هستند. یعنی همچنین. اما نکات جذاب تری هم قرار است امروز برای شما توضیح دهیم. بهتر است پست امروز را بخوانید:

عبارت ‘so do I’ در مکالمه انگلیسی

عبارت ‘so do I’ در مکالمه انگلیسی چطور به کار برده می‌شود؟ برای تایید یک جمله مثبت از ‘so do I’ استفاده می‌کنیم و برای تایید جمله منفی از ‘neither do I’.

John: I hate mushrooms

جان: من از قارچ متنفرم.

Me: So do I (=I also hate mushrooms).

من: من هم همینطور. (من هم از قارچ متنفرم).

Lucy: I don’t live in London.

لوسی: من در لندن زندگی نمی‌کنم.

Me: Neither do I (=I also don’t live in London. For example, maybe Lucy and I both live in Paris).

من: من هم ( من هم در لندن زندگی نمی‌کنم شاید لوسی و من هر دو در پاریس زندگی می‌کنیم).

من: گاهی اوقات در مکالمه برای جواب به یک نفر، هر دو جمله توسط یک نفر استفاده شود و حتی دو جمله را بهم وصل کنیم. در دو جمله زیر مشاهده می‌کنید:

Me: Elizabeth loves coffee. So do I.

من: الیزابت عاشق قهوه است. من هم همینطور

Me: Harry doesn’t play the piano and neither do I.

من: هری پیانو نمی‌زند و من هم همینطور.

در مثال‌های بالا از ‘do’ استفاده می‌کنیم چون جمله زمان حال ساده است و فعل پس از ‘so’ or ‘neither’ بر اساس زمان فعل مورد نظر باید ‘do’ بکار رود.

Present simple: use ‘do / does’
حال ساده با ‘do / does’

Lucy likes coffee. So do I.

لوسی قهوه دوست دارد. من هم همینطور.

Lucy doesn’t like coffee. Neither do I.

لوسی قهوه دوست ندارد. من هم همینطور.

Present simple with ‘be’: use ‘am / is / are’
حال ساده با ‘am / is / are’

John’s at the office. So am I.

جان در اداره است. من هم همینطور.

John isn’t at the office. Neither am I.

جان در اداره نیست. من هم همینطور.

Present continuous: use ‘am / is / are’
حال استمراری با ‘am / is / are’

Luke’s going out tonight. So am I.

لوک امشب می‌آید. من هم همینطور.

Luke isn’t going out tonight. Neither am I.

لوک امشب نمی‌آید. من هم همینطور.

Past Simple: use ‘did’
گذشته ساده با ‘did’

Jill went to the cinema yesterday. So did I.

جیل دیروز به سینما رفت. من هم همینطور.

Jill didn’t go to the cinema yesterday. Neither did I.

جیل دیروز به سینما نرفت. من هم همینطور.


Past simple with ‘be’: use ‘was / were’
حال ساده با ‘was / were’

She was at the library. So was I.

او در کتابخانه بود. من هم همینطور.

She wasn’t at the library. Neither was I.

او در کتابخانه نبود. من هم همینطور.

Present perfect: use ‘have / has’
حال کامل با ‘have / has’

They’ve been to Colombia. So have I.

آنها در کلمبیا هستند. من هم همینطور.

They haven’t been to Colombia. Neither have I.

آنها در کلمبیا نبودند. من هم همینطور.

Future simple: use ‘will’
آینده ساده با ‘will’

Edward will be at the cafe later. So will I.

ادوارد در کافه بعدا می‌آید. من هم همینطور.

Edward won’t be at the cafe later. Neither will I.

ادوارد در کافه بعدا نخواهد آمد. من هم همینطور.

Modal verbs: repeat the modal verb
تکرار افعال مودال (کمکی)

He would like a cup of tea. So would I.

او یک فنجان قهوه می‌خورد. من هم همینطور.

He wouldn’t like a cup of tea. Neither would I.

او یک فنجان قهوه نمی‌خورد. من هم همینطور.

Emma can speak Russian. So can I.

اما می تواند روسی صحبت ‌کند. من هم همینطور.

Emma can’t speak Russian. Neither can I.

اما نمی تواند روسی صحبت ‌کند. من هم همینطور.


بیشتر بخوانید:

حروف ربط جفتی در زبان انگلیسی

کاربرد too در زبان انگلیسی

کاربرد You can never… too در انگلیسی

تفاوت To -Too-Two در انگلیسی


‘I do too’ و ‘I don’t either در انگلیسی

از ‘I do too’ و ‘I don’t either’ می‌توانیم به جای ‘so do I’ و ‘neither do I’ استفاده کنیم. افعال هم به همان شکل تغییر می‌کنند.

‘I do too’ = ‘so do I’

‘I don’t either’ = ‘neither do I’

این دو اصطلاح از نظر معنا براحتی بجای همدیگر استفاده می‌شوند.

John: I hate mushrooms.

جان: من از قارچ متنفرم.

Me: I do too (=I also hate mushrooms).

من: من هم همینطور. (من هم از قارچ متنفرم).

Lucy: I don’t live in London.

لوسی: من در لندن زندگی نمی‌کنم.

Me: I don’t either (=I also don’t live in London).

من: من هم همینطور. ( من هم در لندن زندگی نمی‌کنم).

Present simple:

John’s at the office. I am too.

جان در دفتر است. من هم همینطور.

Present continuous:
حال استمراری

Luke isn’t going out tonight. I’m not either.

لوک امشب نمی‌آید. من هم همینطور.

Present perfect:
حال کامل

They’ve been to Colombia. I have too.

آنها در کلمبیا هستند. من هم همینطور.

Modal verbs:
افعال مودال

Emma can’t speak Russian. I can’t either.

اما نمی‌تواند روسی صحبت کند. من هم همینطور.

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

بعد از چه افعالی ing- می‌آیدآزمون تخصصی TOEFLکلاس آنلاین تافلآزمون تخصصی TOEFL