چرا نگران هستید به زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

چرا نگران هستید به زبان انگلیسی

متن چرا نگران هستید به زبان انگلیسی

چرا نگران هستید به زبان انگلیسی متنی کوتاه با موضوع انگیزشی است. با خواندن این متن‌های کوچک بخش کوچکی از مباحث دوره‌ی تدریس درک مطلب زبان انگلیسی را تمرین می‌کنید. با مرور اینکه این متن انگلیسی را متفاوت فرا گیرید.


چرا نگران هستید به انگلیسی

چرا نگران هستید به زبان انگلیسی، دیگران درباره شما چه فکری می‌کنند؟ با تعدادی اصطلاح و کلمه در این متن آشنا می‌شوید. عبارت مهم از نظر گرامری یا واژگان با فرم مورب مشخص شده است.

Why worry about what others think of you?

     چرا نگران هستید دیگران راجع به شما چه فکری می‌کنند


Truth be told, how others see you is not nearly as important as how you see yourself.

واقعیت اینست که چطور دیگران شما را می‌بینند؛ آنقدر مهم نیست که شما خودتان را چطور می‌بینید.

( اینکه شما خودتان را چطور می‌بینید مهمتر است از آن که دیگران شما را چگونه ببینند. )


To be happy means to live confidently in your own skin – to be faithful to that which exists within you.

 شاد بودن یعنی با اعتماد به نفس برای خودتان زندگی کنید- با آنچه درون شماست صادق باشید.


What you’re doing by being yourself is you’re keeping it real, and you’re being really brave.

آنچه انجام می‌دهید بر اساس خود درونی شما، شما را واقعی نگه می‌دارد، و شما واقعا شجاع باقی می‌مانید.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

یک نظر بدهید

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش آموزش آنلاین درک مطلب مقدماتی زبان انگلیسیآموزش آنلاین درک مطلب مقدماتی زبان انگلیسیدرک مطلب مقدماتیمعادل به نام خداوند بخشنده مهربان به زبان انگلیسیبه نام خداوند بخشنده مهربان به زبان انگلیسیدرک مطلب مقدماتی