پوزیشن شغلی sales representative

آزاده میردار
توسط

پوزیشن شغلی sales representative

آموزش پوزیشن شغلی sales representative

درباره مفهوم پوزیشن شغلی sales representative و مثالهای مختلف از این عبارت را امروز در این پست می‌خوانید. تدریس خصوصی مکالمه زبان تجاری انگلیسی با یادگیری لغات و عبارات کمک می‌کند تا این زبان را روان تر و راحت‌تر فراگیرید.

پوزیشن شغلی sales representative

منظور از پوزیشن شغلی sales representative چیست؟ sales representative به معنی نماینده فروش در فارسی است. در مفهوم فارسی می‌توان گفت: این عبارت موسوم به فعالیت یا کار فردی در مورد فروش محصولات و خدمات است. معادل انگلیسی sales representative نیز در ادامه توضیح داده شده:       .The activity or business of selling products or services. برای اطلاعات بیشتر زبان آموزان از این کلمه، با تعدادی مثال و جمله آشنا می‌شوید. به نقش کاربردی آن در جملات زیر توجه کنید.

You need to always hope for as high of sales as you can so that the people in your workplace know you do a good job.

شما همیشه نیاز است که امیدوار باشید که فروش بالایی داشته باشید از آنجا که مردم در محل کار شما را می‌شناسند اینکار را می‌توانید به خوبی انجام دهید.


Our sales were going through the roof and it made everyone happy and excited to be part of our company.

فروش ما در حال بالا رفتن است و همه اعضای شرکت که سهمی در آن داشتند را خوشحال و هیجان زده کرد.


For any company selling a product the concepts of marketing and sales are very important as they can mean the difference between success and failure.

برای هر شرکتی فروختن محصول مفهوم بازاریابی و فروش بسیار مهم است که در واقع، تفاوت بین موفقیت و شکست است.

 

sales representative: commerce, marketing

نماینده فروش

person who travels around, usually in a particular area, , selling their company’s products

شخصی که دور شهر سفر می‌کند، معمولا در یک ناحیه خاص که محصولات شرکت خودش را بفروشد.

Examples for ‘sales rep’= sales representative


He later worked as a sales rep and ran his own shop.

سپس او بعنوان نماینده فروش کار کرد و فروشگاهش را اداره کرد.


Managing the sales rep was a supervisor.

نماینده مدیر فروش بعنوان ناظر بود.


She works as a sales rep for a restaurant supply company.

او بعنوان نماینده فروش برای شرکت تهیه غذا برای رستوران کار می‌کند. (معنی را چک کند.)


His father is a retired sales rep.

پدرش نماینده فروش بازنشسته است.


He reminds us that top sales reps don’t peddle; they solve problems and make customers laugh while offering them something they genuinely need.

او ما را به یاد ما انداخت که نمایندگان فروش سطح بال دوره گردی نمی‌کنند، آنها مشکلات را حل می‌کنند و مشتریان را می‌خنداند در حالیکه چیزی را که واقعا نیاز دارند، به آنها پیشنهاد می کنند.


Specialist physicians are relying more and more on specialty sales reps for product information, because they are more knowledgeable than primary care reps.

پزشکان متخصص بیشتر و بیشتر به نمایندگان فروش خاص وابسته هستند چون آنها باسوادتر از نمایندگان عمومی هستند.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اصطلاحات دفتری به زبان انگلیسیاصطلاحات دفتری به زبان انگلیسیمکالمه تجاریآموزش مکالمه سه نفره به زبان انگلیسیمکالمه سه نفره به زبان انگلیسیمکالمه تجاری