مکالمه فرانسه درباره آب و هوا

آزاده میردار
توسط

مکالمه فرانسه درباره آب و هوا

مکالمه فرانسه درباره آب و هوا یکی دیگر از درس‌های تدریس خصوصی مکالمه پیشرفته فرانسه است. در طلوع کمبریج برای تقویت زبان خود می‌توانید از دروس رایگان وب سایت استفاده کنید و هم می‌توانید با کمک اساتید ما در زمان کوتاه به مکالمه فرانسه مسلط شوید. برای شرکت در کلاس خصوصی با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

مکالمه فرانسه درباره آب و هوا

مکالمه فرانسه درباره آب و هوا بین دو نفر صورت می‌گیرد. دو نفر درباره سفر آخر هفته خود و آب و هوای مناطق صحبت کردند. کلی اصطلاح کاربردی و جذاب هم می‌توانید یاد بگیرید. البته برای اینکه با نمونه جملات مربوط به مکالمه فرانسوی آب و هوا بیشتر تمرین کنید حتما روی لینک بزنید.

مکالمه بین Mr. Dubois و Mr. Moreau

M. Dubois: Qu’avez-vous fait pendant le week-end?

What did you do over the week-end? کل هفته را چه کاری انجام دادی؟

M. Moreau: Je suis allé à Versailles.

I went to Versailles. رفتم Versailles من به

M. Dubois: En auto?

By car? با ماشین

M Moreau: Oui, par la nouvelle route.

Yes, by the new road. بله از جاده جدیده

M. Dubois: Comment est-elle?

How is it? چطور بود

M. Moreau: Elle est meilleure que l’autre. Malgré la pluie, elle n’était pas glissante du tout.

It’s better than the other. In spite of the rain, it wasn’t slippery at all.

از بقیه بهتر بود. بخاطر باران اصلا لغزنده نبود.

M. Dubois: Elle doit être aussi plus jolie que l’ancienne.

It must also be prettier than the old one. از جاده قدیمی هم زیباتر بود.

M. Moreau: Bien plus, parce qu’elle traverse la forêt.

Much prettier, since it goes through the forest. زیباتره چون از داخل جنگل می‌گذره

(On parle des vacances) (They talk about vacations

M. Dubois: Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer cet été?

Are you going to the country or to the seashore this summer?

تابستان به ییلاق می‌روید یا به ساحل؟

M. Moreau: Je ne sais pas encore, mais je voudrais du soleil.

I don’t know yet, but I’d like some sun. نمی‌دونم هنوز اما آفتاب و دوست دارم

M. Dubois: Allez dans le Midi. Il y fait chaud et sec.

Go to the south of France. It’s warm and dry there.برو جنوب فرانسه. آنجا خشک و گرم هست

M. Moreau: Oui, mais ma femme n’aime pas la chaleur.

Yes, but my wife doesn’t like the heat. بله اما همسرم گرما دوست ندارد

M. Dubois: Alors, choisissez l’Atlantique. Il y fait beau et frais.

Then choose the Atlantic coast. It’s clear and cool there.

پس ساحل آتلانتیک را انتخاب کن. آنجا صاف و خنک هست.

(On critique la Normandie) (They criticize Normandy)

M. Moreau: Et Henri, où va-t-il cette année?

And where is Henry going this year?و هنری امسال کجا میره؟

M. Dubois: Il a une villa en Normandie pour la saison.

He has a villa in Normandy for the season.برای این فصل نورماندی ویلا داره

M. Moreau: Il fait toujours mauvais temps dans cette région. Il y pleut très souvent et il y a trop de vent.

It’s always bad weather in that region. It rains a lot there and there’s too much wind.

در آن مناطق آب و هوا همیشه بد است. زیاد باران می‌بارد. خیلی هم باد می‌وزد.

M. Dubois: Non, pas toujours. Vous exagérez.

No, not always. You’re exaggerating. نه نه همیشه. تو هم زیاده روی می‌کنی

M. Moreau: Peut-être. En tout cas les automnes y sont très humides.

Maybe. In any case the autumns there are very damp.

شاید در هر صورت پاییز خیلی مرطوب هست

M. Dubois: Et ici, quel temps fait-il en hiver?

And here, how is the weather in winter? و اینجا زمستان هوا چطوره

M. Moreau: Il gèle et il neige en général pendant deux mois. Mais cette année il a fait moins froid que l’année dernière.

It freezes and it snows generally for two months. But this year it hasn’t been as cold as last year.

یخ می‌زنه و دو ماه برف می‌باره. اما امسال سردتر از سال گذشته نیست.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

لغات مکالمه در هتل کوچک به فرانسهمکالمه فرانسه پیشرفتهکلمات مکالمه درباره آب و هوا به فرانسهمکالمه فرانسه پیشرفته