مکالمه در هتل کوچک به زبان فرانسه

آزاده میردار
توسط

مکالمه در هتل کوچک به زبان فرانسه

مکالمه در هتل کوچک به زبان فرانسه درس دیگری از آموزش خصوصی مکالمه فرانسه در سفر است. برای تسلط به زبان فرانسه و یادگیری آسان با مشاورین طلوع کمبریج در تماس باشید.

مکالمه در هتل کوچک به زبان فرانسه

مکالمه در هتل کوچک به زبان فرانسه درباره مردی است که در یک هتل اسکان دارد. در این مکالمه با اصطلاحات مختص این محیط آشنا می‌شوید. برای یادگیری بیشتر ترجمه هر دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شده است. برای دسترسی به تمرین بیشتر به لینکهای آموزشی پایین صفحه مراجعه نمایید.

Dans un petit hôtel

M. Day va louer une chambre dans un petit hôtel. Sa famille le rejoindra dans une semaine et il aura alors besoin de 2 chambres.

Mr. Day goes into a small hotel to rent a room. His family will be joining him in a week and he will need two rooms at that time.

آقای دی برای اجاره اتاق به یک هتل کوچک می رود. خانواده وی طی یک هفته به وی ملحق می‌شوند و در آن زمان به دو اتاق نیاز دارند.

Le gérant: Que désirez-vous, Monsieur?

May I help you, Sir?

ممکن هست کمک تون کنم؟

M. Day: Je voudrais une chambre avec salle de bains.

I’d like a room with bath.

من یک اتاق با حمام می‌خواهم.


Le gérant: Vous êtes seul? You’re alone?

تنها هستید؟

M. Day: Oui, pour quelques jours.

Yes, for a few days

بله برای چند روز

Le gérant: Eh bien! Nous avons une jolie chambre au premier étage.

Well then, we have a nice room on the second floor.

بله. ما یک اتاق زیبا در طبقه دوم داریم.

M. Day: Voulez-vous me la montrer?

Will you show it to me?

ممکنه نشانم بدهید؟

Le gérant: La femme de chambre va vous y conduire.

The chambermaid will take you there.

خدمتکار شما را به آنجا می‌برد.

(ils montent) (They go upstairs)

آنها به طبقه بالا رفتند.

La femme de chambre: Voici la chambre, Monsieur.

Here’s the room, Sir.

اتاق اینجاست آقا.

M. Day: Je vous remercie, elle me convient tout à fait.

Thank you. It suits me just fine.

متشکرم. خوب، مناسب من هست.

La femme de chambre: Je vais faire apporter vos bagages.

I’ll have your luggage brought up.

من چمدان شما را بالا خواهم آورد.

M. Day: C’est ça, et réveillez-moi demain à sept heures.

Fine, and wake me tomorrow at seven.

خوب. فردا ساعت 7 من را بیدار کنید.

(Quelques jours plus tard) (A few days later) چند روز بعد

Le gérant: Vous désirez quelque chose, Monsieur?

Did you wish something, Sir?

آیا چیزی می‌خواهید، آقا؟

M. Day: Oui, je voudrais changer de chambre.

Yes, I’d like to change rooms.

بله. من مایلم اتاق‌ها را تغییر دهم.

Le gérant: Vous n’êtes pas satisfait?

You’re not satisfied?

راضی نیستید؟

M. Day: Si, mais ma famille arrive ce soir.

Yes, but my family arrives this evening.

بله. اما خانواده من امروز غروب می‌رسند.

Le gérant: Ah! Je vois.

Oh, I see.

متوجه شدم.

M. Day: Avez-vous des chambres communicantes?

Do you have any connecting rooms?

آیا اتاقهای مرتبط به هم دارید؟

Le gérant: Oui, nous en avons plusieurs de libres aujourd’hui.

Yes, we have several vacant today.

بله. امروز جاهای خالی مختلفی داریم.

M. Day: C’est parfait.

That’s fine.

خوب هست.

Le gérant: Voulez-vous remplir ces fiches?

Would you fill out these forms?

ممکن هست این فرم‌ها را پر کنید.

M. Day: Oui, je vais les remplir tout de suite. Avez-vous la monnaie de cent francs?

Yes, I’ll fill them out right away. Do you have change for one hundred francs?

بله بعدا من پر خواهم کرد. آیا صد فرانک خرد دارید؟

Le gérant: Voici, Monsieur.

Here you are, Sir.

بفرمایید آقا.

M. Day: Merci beaucoup.

Thank you very much.

خیلی متشکرم.

Le gérant: Je vous en prie.

You’re welcome.

خواهش می‌کنم.

برای مطالعه بیشتر:

عبارات مکالمه در هتل به فرانسه

لغات مکالمه در هتل کوچک به فرانسه


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

مکالمه در خیابان به زبان فرانسهمکالمه زبان فرانسه در سفرآموزش آنلاین مکالمه فرانسه در سفرمکالمه زبان فرانسه در سفر