مکالمه تصادف ماشین در زبان فرانسه

آزاده میردار
توسط

مکالمه تصادف ماشین در زبان فرانسه

مکالمه تصادف ماشین در زبان فرانسه درس دیگری از تدریس مکالمه زبان فرانسه است. در طلوع کمبریج فرانسه را با لذت و به آسانی فراگیرید.

مکالمه تصادف ماشین در زبان فرانسه

مکالمه تصادف ماشین در زبان فرانسه بین یک راننده و افسر پلیس رخ داده است. به ترجمه فارسی و انگلیسی متن دقت کنید. حتما یادگیری را برای شما راحتتر می‌کند.

A car accident

Mr. Green a eu un léger accident d’auto. On a appelé un agent de police qui vient d’arriver.

Mr. Green has had a slight automobile accident. A policeman who was called has just arrived.

آقای گرین تصادف جزئی خودرویی داشته است. پلیس که به او زنگ زده است ، تازه آمده است.

L’agent: Voulez-vous me montrer vos papiers?

Will you show me your papers?

مدارکت را به من نشان خواهی داد.

Mr. Green: Voici mon permis de conduire, ma carte grise et ma carte diplomatique.

Here are my driver’s license, my automobile registration card and my diplomatic card.

در اینجا گواهینامه رانندگی من، کارت ثبت نام خودرو و کارت دیپلماتیک من ذکر شده است.

L’agent: Très bien, je vais faire un constat. Comment l’accident s’est-il produit?

Naturally. Witnesses always disappear! It’s true there aren’t any injured and the damages are slight.

به طور طبیعی شاهدان همیشه ناپدید می شوند! درست است که هیچ زخمی وجود ندارد و خسارات ناچیز است.

Mr. Green: Eh bien! Je suivais la rue de Vaugirard quand ce camion a tamponné mon auto. Le camion allait très vite et le chauffeur ne s’est pas arrêté au feu rouge.

well, I was going down the rue de Vaugirard when this truck hit my car. The truck was going very fast and the driver didn’t stop at the red light.

وقتی که این کامیون به ماشین من اصابت کرد، من در حال پایین رفتن از خیابان دو واژیراد بودم. کامیون خیلی سریع پیش می رفت و راننده در چراغ قرمز متوقف نمی شد.

L’agent: Et vous, n’avez-vous pas freiné?

And you, didn’t you apply your brakes?

و شما ، ترمز نگرفتید.

Mr. Green: Si, mais la chaussée était glissante et je n’ai pas pu m’arrêter à temps.

Yes, but the pavement was slippery and I couldn’t stop in time.

بله ، اما پیاده رو لغزنده بود و من نمی توانستم به موقع متوقف شوم.

L’agent: A quelle vitesse alliez-vous?

How fast were you going?

چقدر سریع میرفتی؟

Mr. Green: Je devais faire du 25 à l’heure au maximum, car j’approchais du carrefour.

I must have been doing 25 at most, since I was approaching the intersection.

من باید حداکثر 25 می‌رفتم، زیرا به تقاطع نزدیک می شدم.

L’agent: Bien. Nous verrons si votre version de l’accident concorde avec celle de l’autre chauffeur. Y avait-il des témoins?

All right. We’ll see if your version of the accident agrees with that of the other driver. Were there any witnesses?

خیلی خوب. خواهیم دید که آیا نسخه تصادف شما با نسخه راننده دیگر یکی است یا خیر. آیا شاهدی وجود داشته است؟

Mr. Green: Oui, il y avait quelques piétons qui s’apprêtaient à traverser.

Yes, there were several pedestrians who were getting ready to cross.

بله ، چندین عابر پیاده بودند که آماده عبور می شدند.

L’agent: Les reconnaissez-vous dans la foule?

Do you recognize them in the crowd?

آیا آنها را در جمع می شناسید؟

Mr. Green: Non, ils ont dû partir.

No, they must have left.

نه ، آنها باید ترک کرده‌اند.

L’agent: Naturellement. Les témoins disparaissent toujours! Il est vrai qu’il n’y a pas de blessés et que les dégâts sont peu importants.

Naturally. Witnesses always disappear! It’s true there aren’t any injured and the damages are slight.

به طور طبیعی شاهدان همیشه ناپدید می شوند! درست است که هیچ زخمی وجود ندارد و خسارت اندک است.

Mr. Green: En effet, le camion est indemne, mais mon aile droite est abîmée.

Well, the truck isn’t damaged, but my right fender is dented.

خوب ، کامیون صدمه ندیده، اما گلگیر راست من خم شده است.

L’agent: N’oubliez pas d’avertir votre compagnie d’assurance dans les 24 heures. Avez-vous le nom et l’adresse du camionneur?

Don’t forget to inform your insurance company within 24 hours. Do you have the name and address of the truck driver?

فراموش نکنید که طی 24 ساعت به شرکت بیمه خود اطلاع دهید. آیا نام و آدرس راننده کامیون را دارید؟

Mr. Green: Oui, et j’ai aussi relevé le numéro de sa plaque.

Yes, and I also took down the number of his license plate.

بله ، و من نیز شماره پلاک وی را پایین آوردم.

L’agent: Alors, vous pouvez partir. Si on a besoin de vous, on vous convoquera.

Then you may leave. If we need you, we will call you in.

پس شما می‌توانید بروید. اگر به شما احتیاج داشته باشیم با شما تماس خواهیم گرفت.

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

یادگیری زبان فرانسهمکالمه فرانسه پیشرفتهلغات مکالمه در هتل کوچک به فرانسهمکالمه فرانسه پیشرفته