مکالمه بین بیمار و پرستار در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

مکالمه بین بیمار و پرستار در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه بین بیمار و پرستار در زبان انگلیسی

مکالمه بین بیمار و پرستار در زبان انگلیسی از سری درس‌های آموزش مکالمه پیشرفته زبان انگلیسی است. اگر مریض شده‌اید و نیاز دارید مشکلات خود را به انگلیسی به کادر پزشکی بگویید؛ اگر در محیط انگلیسی زبان هستید. اگر نیاز دارید مکالمه انگلیسی در مطب دکتر داشته باشید، پیشنهاد می‌کنم درس امروز را بخوانید. آموزش خصوصی مکالمه انگلیسی طلوع کمبریج آماده خدمات دهی به زبان آموزان در کلاس‌های  خصوصی است. با ما در تماس باشید.

مکالمه بین بیمار و پرستار در انگلیسی

مکالمه بین بیمار و پرستار در انگلیسی مکالمه‌ی کوتاهی بین این دو شخص است. در این مکالمه بیمار جراحی شده است. بعد از مدتی حالش مساعد شده و در بخش بستری تحت کنترل پرستارها است. اما بیمار فکر می‌کند کمی تب دارد. بنابراین پرستار می‌آید تا کمک کند. مکالمه بین بیمار و پرستار در زبان انگلیسی را با دقت بخوانید. البته درس مکالمه بین دکتر و بیمار در انگلیسی را نیز فراموش نکنید و مروری داشته باشید.


An intermediate-level conversation between nurse and a patient

مکالمه بین بیمار و پرستار در زبان انگلیسی


Patient: Nurse, I think I might have a fever. It’s so cold in here!

بیمار: پرستار، من فکر می‌کنم که من تب دارم.

Nurse: Here, let me check your forehead.

پرستار: بزار من پیشانی‌ات را چک کنم.

Patient: What do you think?

بیمار: نظر شما چیست؟

Nurse: You feel a bit warm. Let me get a thermometer to check.

پرستار: شما یک مقدار گرم هستید. اجازه بدهید با درجه چک کنم.

Patient: How do I raise my bed? I can’t find the controls.

بیمار: چطور می‌توام تختم را بالا بیاورم. نمی‌توانم اهرم‌های کنترل‌ را پیدا کنم.

Nurse: Here you are. Is that better?

پرستار: بفرمایید. بهتر شد؟

Patient: Could I have another pillow?

پرستار: می‌توانم یک بالش دیگر داشته باشم؟

Nurse: Certainly, Here you are. Is there anything else I can do for you?

پرستار: حتما، بفرمایید. کاری دیگری دارید که بتوانم برای شما انجام دهم؟

Patient: No, thank you.

بیمار: خیر، متشکرم.

Nurse: OK, I’ll be right back with the thermometer.

پرستار: اکی، من با درجه بر می‌گردم.

Patient: Oh, just a moment. Can you bring me another bottle of water, too?

بیمار: اوه، یک لحظه صبر کنید. آیا می‌توانید یک بطری آب دیگر به من بدهید؟

Nurse: Certainly, I’ll be back in a moment.

پرستار: حتما، من تا چند لحظه دیگر بر می‌گردم.

——————————————————————————–

Nurse: (coming in the room) I’m back. Here’s your bottle of water. Please put the thermometer under your tongue.

پرستار: ( در حال ورود به اتاق) من برگشتم. بفرمایید یک بطری آب. لطفا درجه را زیر زبانتان بگذارید.

Patient: Thank you. (puts the thermometer under the tongue)

بیمار: ممنون. (گذاشتن درجه زیر زبان).

Nurse: Yes, you have a slight fever. I think I’ll take your blood pressure as well.

پرستار: بله، شما کمی تب دارید. من فکر می‌کنم که فشار خون هم دارید.

Patient: Is there anything to worry about?

بیمار: آیا نگران چیز دیگری هستید؟

Nurse: No, no. Everything’s fine. It’s normal to have a bit of fever after an operation like yours!

پرستار: خیر، خیر. همه چیز خوبه. در جراحی مثل جراحی شما داشتن تب کاملا طبیعی است.

Patient: Yes, I’m so glad everything went well.

بیمار: بله، من خوشحال هستم که همه چیز خوب است.

Nurse: You’re in good hands here! Please hold out your arm…

پرستار: شما در شرایط خوبی قرار دارید. بازویتان را کشیده نگه دارید…

 


Key Vocabulary

کلمان کلیدی

to take someone’s blood pressure = (verb phrase) to check someone’s blood pressure

فشار خون کسی را چک کردن

operation = surgical procedure

جراحی

fever = (noun) temperature that is much higher than normal

تب

to check someone’s forehead = (verb) to put your hand between the eyes and hair to check for a temperature

چک کردن پیشانی فردی

slight fever = (adjective + noun) a body temperature that is slightly higher than normal

تب خفیف

thermometer = instrument used to measure a temperature

دماسنج – درجه

to raise / lower the bed = (verb) putting the bed up or down in a hospital

بالا آوردن / پایین آوردن تخت

controls = the instrument that allows a patient to move the bed up or down

اهرم‌های کنترل‌= چیزهایی که به بیمار اجازه می‌دهد تخت را بالا یا پایین بیاورد.

pillow = a soft object that you put under your head when sleeping

بالش


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش سر و صحبت باز کردن با غریبه‌ها در زبان انگلیسیسر و صحبت باز کردن با غریبه‌ها در زبان انگلیسیمکالمه پیشرفتهآموزش مکالمه ابراز شادی در زبان انگلیسیمکالمه ابراز شادی در زبان انگلیسیمکالمه پیشرفته