مقاطع تحصیلی در دانشگاه به انگلیسی

آزاده میردار
توسط

مقاطع تحصیلی در دانشگاه به انگلیسی

عبارات مقاطع تحصیلی در دانشگاه به انگلیسی

آیا اسامی مقاطع تحصیلی در دانشگاه به انگلیسی را بدرستی می‌دانید؟ پست امروز را بخوانید و در مکالمه از آن استفاده کنید. آموزش خصوصی طلوع کمبریج آماده خدمات دهی به زبان آموزان است.


عبارات مقاطع تحصیلی در دانشگاه به انگلیسی

عبارات مقاطع تحصیلی در دانشگاه به زبان انگلیسی در مکالمات انگلیسی و مصاحبه های شغلی اهمیت زیادی دارد. با یادگیری این عبارت‌ها شما می‌توانید به راحتی خود را معرفی نموده و از رشته تحصیلی و سوابق آموزشی خود صحبت نمایید. پست آموزشی عبارات مقاطع تحصیلی به انگلیسی را بخوانید و به ذهن بسپرید.


ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ Freshman


ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ Sophomore


ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ Junior


ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ Senior


ﻓﻮﻕ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﻨﯽ ‏( ﻣﺜﻞ ﺭﯾﺎﺿﯽ ،…)M.S. (Master of Science)


ﻓﻮﻕ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ‏( ﻣﺜﻞ ﺯﺑﺎﻥ ،…)M.A. (Master of Arts)


ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﻨﯽ ‏( ﻣﺜﻞ ﺭﯾﺎﺿﯽ ،..B.S. (Bachelor of Science


ﺩﮐﺘﺮﺍ Ph.D. (Doctor of Philosophy)


ﻓﻮﻕ ﺩﯾﭙﻠﻢ A.D/ Associate DegreeAA= is short for Associate of Arts


ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ principal/chancellor


ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ dean of faculty


ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ advisor


ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ supervisor


ﺟﺸﻦ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ graduation ceremony


ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ higher education


ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ postgraduate studies


ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﻭﺭﻩﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ undergraduate student


ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﻭﺭﻩﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ  postgraduate student


ﻭﺍﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  student loan


ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻭﻩ  head of department


ﭘﺎﯾﺎﻥﻧﺎﻣﻪ  dissertation/thesis


ﻣﺪﺭﮎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺍﺭﯼ؟ ?Do you have a degree


ﻣﺪﺭﮐﺖ ﭼﯿﻪ؟ ?What’s your degree


ﻣﺪﺭﮎ ﺯﺑﺎﻥ انگلیسی ﺩﺍﺭﻡ .I’ve got a degree in English


مادرم ﻓﻮﻕ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .My mother has an associate’s degree in English


ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺍﺭﻡ .I have a B.S. in mathematics


ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺩﺍﺭﻡ .I have a B.A. in English literature


ﻣﺪﺭﮎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﯼ ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ the honorary degree of Doctor of Laws


ﮐﺠﺎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ ?Where did you get your bachelor’s degree


ﮐﻨﮑﻮﺭ university entrance exam


ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ .I study at a state university


ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩﯼ ﻫﻨﺮ art college


ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ / ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ .I study part time/full time at the state university


ﻣﺪﺭﮎ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻫﻨﺮ Bachelor of Arts / B.A


ﻣﺪﺭﮎ ﻓﻮﻕ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ Master of Science Master of Arts


ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪﻣﯽ؟ Which grade are you in


ﮐﻼﺱ ﭼﻬﺎﺭﻣﻢ .I’m in the fourth grade


ﺳﺎﻝ ﭼﻨﺪﻣﯽ؟ ?What year are you in


ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﻫﺴﺘﻢ .I’m in the third year. / I’m doing my junior year


ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﺖ ﭼﯿﻪ؟ What’s your major / field of study


ﺗﺮﮎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻥ To drop out of / college dropout


ﺍﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎﻝ ‏( ﺗﺮﻡ ‏) هفده ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ .I’ve taken 17 units this semester


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2 (3 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    معصومه

    دستتون درد نکنه جملات کاربردی خوبی بودن

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش ﺭﺷﺘﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ به انگلیسی ﺭﺷﺘﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ به انگلیسی مکالمه پیشرفتهدوره تدریس خصوصی مکالمه پیشرفته زبان انگلیسیتدریس خصوصی مکالمه پیشرفته زبان انگلیسیمکالمه پیشرفته