معنی memorise به فارسی

آزاده میردار
توسط

معنی memorise به فارسی

آموزش معنی memories به فارسی memorise in English

آیا معنی memorise به فارسی را می‌دانید؟ عبارتی است که معمولا توسط مدرسین مورد استفاده است. در این متن معنی این عبارت و جملات مرتبط به ان نیز ارائه می‌شود. آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج مکالمه انگلیسی را با اساتید حرفه‌ای خود آموزش می‌دهد.


معنی memorise به فارسی

معنی memorise به فارسی حفظ کردن است. شکل دیگر این کلمه به عنوان اسم و صفت، به معنی خاطره و یادبود می‌باشد. مثال و نمونه جمله از memorise به شرح زیر است:


memorise: حفظ کردن

to learn something so that you will remember it exactly:

When I was at school, we were required to memorize a poem every week.

وقتی من در مدرسه بودم، نیاز بود که یک شعر را هر هفته حفظ کنیم.


memorization

noun (اسم) usually memorization UK ​ /ˌmem.ə.raɪˈzeɪ.ʃən/ /ˌmem.ə.raɪˈzeɪ.ʃən/

the memorization of long lists of vocabulary

حفظ کردن لیست های طولانی کلمات


memorization techniques

تکنیک های حفظ کردن

memorial
noun (اسم) UK ​ /məˈmɔː.ri.əl/ US ​ /məˈmɔːr.i.əl/

an object, (اسم) often large and made of stone, that has been built to honour a famous person or event:
یادبود، لوح یادبود
a war memorial
یک یادبود جنگ

The statue was erected as a memorial to those who died in the war.

مجسمه به عنوان یادبودی برای جنگ نصب شده بود.


The war memorial was dedicated to both Jews and Gentiles.

لوحه یادبود جنگ هم به یهود و یهودیان اعطا شده بود


The chapel was raised as a memorial to her son.

کلیسای کوچک به عنوان یادبود پسرش بنا شده بود.


He laid the wreath reverently in front of the memorial.

او به شکلی محترمانه حلقه گل را در مقابل لوح یادبود قرار داد.


memory

The faculty by which the mind stores and remembers information.
حافظه
I’ve a great memory for faces.

من حافظه عالی برای به یاد داشتن چهره دارم.


The mind regarded as a store of things remembered.

ذهن به عنوان ذخیره ای از چیزها که بیاد می آورد شناخته شده است.


He searched his memory frantically for an answer

او از ذهنش برای یافتن جواب استفاده کرد.


one of my earliest memories is of sitting on his knee
mass noun ‘the mind can bury all memory of traumatic abuse

the worst slump in recent memory

بدترین رکود در خاطره اخیر


.the module provides 16 Mb of memory

این ماژول 16 مگابایت حافظه را (از رم) آزاد می‌کند.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    محمد

    پست خوبی بود
    به نوعی memorial معادل یاد بود توی زبان فارسی هست
    یا همون یاد بود به انگلیسی میشه memorial

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

معنی کرایه به زبان انگلیسی rent in Englishکرایه به زبان انگلیسیمکالمه مقدماتیآموزش کندو به زبان انگلیسی hive in englishکندو به زبان انگلیسیمکالمه مقدماتی