معادل مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

معادل مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی

آموزش معادل مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی

معادل مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی یکی از سئوالات عمده زبان آموزان شاغل است. مفاهیمی در زمینه جملات مربوط به دفتر کار در انگلیسی کمک می‌کند تا زبان آموز در محیط شغلی خود به راحتی نیازهای ابتدایی خود را برطرف نماید. پس پیشنهاد می‌کنم تنها در چند دقیقه درس امروز را بخوانید و معادل مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی را ازدست ندهید.

معادل مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی

معادل مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی چیست؟ حتما در درس‌ اصطلاحات دفتری به زبان انگلیسی با جملات و عبارات مرخصی گرفتن به انگلیسی آشنا شدید. در درس رایگان امروز نیز تعدادی عبارت بیشتر که همگی معادل مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی است، آموزش خواهید دید. هدف از ارائه این درس افزایش دایره لغات، تمرین مهارت در بخش آموزش خصوصی مکالمه تجاری زبان انگلیسی می‌باشد. با شرکت در این دوره تسلط خود را در محیط کار انگلیسی زبان خود بیشتر کنید.

off

as an adjective:

بعنوان صفت: مرخصی

I’m having an off day.

من یک روز مرخصی گرفتم.


in absence from or suspension of regular work or service

غیبت یا معلق از کار یا خدمت معمول

take time off for lunch

وقت گذاشتن برای ناهار (مرخصی گرفتن)

A day off is a day when you do not go to work, even though it is usually a working day.

یک روزی که شما سر کار نمی‌روید، اگرچه روز معمول کاری است.

It was Mrs. Dearden’s day off, and Paul was on duty in her place.

خانم دیردن مرخصی بود و پل به جای او سر کار بود.


work off
verb

مرخصی گرفتن

get rid of by work or effort

خلاص شدن از کار یا تلاش

not at work; at home or on holiday:

سر کار نبودن، در منزل یا تعطیلات بودن

I’m going to take/have some time off to work on my house.

من قصد دارم که قصد دارم مرخصی بگیرم و بروم خانه

She was off sick last week.

او هفته قبل بخاطر بیماری مرخصی گرفت.

He’s off at the moment – can I get him to call you back?

او در حال حاضر در مرخصی است می‌توانم به او بگویم که به شما زنگ بزند؟


Absent; away from work.

غیبت، سر کار نبودن

take a day off

یک روز مرخصی گرفتن

He is off on sick leave.

او به خاطر بیماری در مرخصی است.


معانی دیگر off

used with actions in which something is removed or removes itself from another thing:

در آوردن چیزی از چیز دیگر

Take your jacket off.

ژاکتت را دربیاور.

One of my buttons has come off.

یکی از دکمه‌های من درآمده است.

She had all her hair cut off.

او موهایش را کوتاه کرده است.

(especially of machines, electrical devices, lights, etc.) not operating because of not being switched on:

بخصوص ماشین‌ها، وسایل الکترونیکی، چراغ‌ها که کار نمی‌کنند چون روشن نیستند.

Make sure the computers are all off before you go home.

مطمئن باش کامپیوتر را خاموش کنی قبل از اینکه از خانه خارج شوی.

Turn/Switch the light/engine/television off.

خاموش کردن چراغ، موتور و تلویزیون

away from a place or position, especially the present place, position, or time:

 

دور از موقعیت یا مکان، بخصوص در مکان، موقعیت یا زمان

He drove off at the most incredible speed.

او با بالاترین سرعت غیرقابل باور رانندگی کرد.

Keep the dog on the lead or he’ll just run off.

Someone ran off with (= took) my pen.

یک نفر خودکار مرا برداشت و فرار کرد.

She’s off to Canada next week.

او عازم کانادا شد.

I saw her off (= said goodbye) at the station.

من با او در ایستگاه خداحافظی کردم.

Finals are so far off that I’m not even thinking about them yet.

آنقدر به امتحان فاینال مانده که من حتی به آن فکر نکردم.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تدریس مصاحبه شغلی درباره ارزیابی‌ کاری در انگلیسیمصاحبه شغلی درباره ارزیابی‌ کاری در انگلیسیمکالمه تجاریآموزش مصاحبه شغلی درباره تجربه کاری در انگلیسیمصاحبه شغلی درباره تجربه کاری در انگلیسیمکالمه تجاری