ماجرای جریمه رانندگی به زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

ماجرای جریمه رانندگی به زبان انگلیسی

ماجرای جریمه رانندگی به زبان انگلیسی از سری دروس تدریس مکالمه زبان انگلیسی است. به نظر شما هنگام جریمه شدن توسط پلیس چه عکس‌العملی نشان خواهید داد؟ اگر همسرتان در کنار شما باشد چطور برخورد می‌کند؟ مکالمه امروز را بخوانید و واکنش همسر راننده آقا را ببینید!

ماجرای جریمه رانندگی به زبان انگلیسی

ماجرای جریمه رانندگی به زبان انگلیسی شامل مکالمه طنز به زبان انگلیسی است. البته این طنز زیاد هم خنده‌دار نیست. داستان زن و شوهری هست که در حین رانندگی پلیس اتومبیل‌شان را متوقف می‌کند.

Wives are Such a Big Help

همسران مردان چه کمک بزرگی هستند.

A man who was driving a car with his wife was stopped by a police officer. The following exchange took place.

مردی که توسط پلیس متوقف شده بود. صحبت زیر بین آنها رد و بدل شده:

The man says, “What’s the problem, officer?”

مرد میگه: چه مشکلی پیش آمده جناب سروان؟

Officer: “You were going at least 125 kmp/

افسر پلیس: شما حداقل 125 کیلومتر سرعت داشتید.

Man: “No sir, I was going 100 kmp/h.”

مرد: نه، آقا، من 100 کیلومتر سرعت داشتم.

Wife: “Oh, Harry. You were going 140 kmp/h.” (The man gave his wife a dirty look.)

همسر: اوه، هری. شما 140 کیلومتر سرعت داشتید (مرد نگاه بدی به همسرش می‌کند).

Officer: “I’m also going to give you a ticket for your broken taillight. “

افسر پلیس: بخاطر چراغ عقب شکسته ماشین‌تان جریمه می‌شوید.

Man: “Broken taillight? I didn’t know about a broken taillight!”

مرد: چراغ عقب شکسته؟

Wife: “Oh Harry, you’ve known about that taillight for weeks.” (The man gave his wife another dirty look.)

همسر: او، هری، تو هفته‌هاست که چراغ عقب ماشینت شکسته (مرد یک نگاه بد دیگری به همسرش کرد).

Officer: “I’m also going to give you a citation for not wearing your seat belt.”

افسر پلیس: من قصد دارم به شما احضاریه برای نبستن کمربند ایمنی بدهم.

Man: “Oh, I just took it off when you were walking up to the car.”

مرد: اوه، من تازه درآوردم وقتی که شما به ماشین نزدیک می‌شدید.

Wife: “Oh Harry, you never wear your seat belt.”

همسر: اوه هری، شما هرگز کمربند ایمنی را نمی‌بندی.

The man turned to his wife and yelled, “SHUT YOUR MOUTH!”

مرد برگشت و به همسرش گفت “دهانت را ببند”.

The officer turned to the woman and asked, “Ma’am, does your husband talk to you this way all the time?”

افسر پلیس برگشت و از زن پرسید: “خانم شوهر شما همیشه اینطور با شما صحبت می‌کنند؟”

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

معنی فیلسوفانه به زبان انگلیسیمکالمه پیشرفتهکاردان به زبان انگلیسیمکالمه پیشرفته, مکالمه تجاری