لغات و عبارات پرکاربرد فرانسوی

آزاده میردار
توسط

لغات و عبارات پرکاربرد فرانسوی

لیست لغات و عبارات پرکاربرد فرانسوی

لغات و عبارات پرکاربرد فرانسوی را امروز با هم مروری خواهیم داشت. همه می‌دانیم در مواقع ضروری و مورد نیاز، یادگیری و حفظ لغات و عبارات پرکاربرد فرانسوی زودتر به دادمان می‌رسد. مثلا یک سفر کاری یا تفریحی کوتاه مدت در پیش دارید و فرصت ندارید به طور دقیق به آموزش مکالمه زبان فرانسه بپردازید پس سراغ سایت طلوع کمبریج می‌روید.

لغات و عبارات پرکاربرد فرانسوی

لغات و عبارات پرکاربرد فرانسوی چه کمکی به می‌کند؟ شما در سایت طلوع قصد دارید اصطلاحات فرانسه در ایستگاه قطار، اصطلاحات بیمارستان در فرانسه، مکالمه فرانسه در ایستگاه قطار، و کلی مطلب دیگر را مرور کنید و تعداد محدودی از آنها را به ذهن بسپرید.

پس این اصطلاحات تا حدودی نیازهای اولیه شما را در سفر به فرانسه حل می‌کند. با یادداشت کردن آنها بر روی فیش‌های جیبی به راجتی می‌توانید در همه جا از آنها استفاده کنید. پس درس امروز را از دست ندهید. در صورتی که نیاز به آموزش بیشتری دارید به همکاران ما در طلوع کمبریج زنگ بزنید و از تدریس خصوصی مکالمه زبان فرانسه بهره ببرید.

Un moment.

یک لحظه

Excusez_moi qu est-ce que vous dites?

ببخشید چه گفتید؟

Je comprends.

من فهمیدم، من متوجه شدم

a Je ne comprends pas.

من نفهمیدم، .من متوجه نشدم.

Est-ce que vous comprenez?

آیا متوجه می‌شوید ؟

Est-ce que vous avez le dictionnaire?

آیا شما فرهنگ لغت (واژه نامه) دارید؟

vous beaucoup de difficultés à parler?

آیا شما در صحبت کردن خیلی مشکل دارید؟

Quel métier préférez vous?

شما چه شغلی را ترجیح می‌دهید؟

Etre possible, pouvoir, permettre.

ممکن بودن، توانستن، اجازه دادن

il se peut que j’aille.

ممکن است بروم.

Pourriez vous me donner ce livre?

آیا ممکن است این کتاب را به من بدهید؟

Pourrions nous déjeuner ici?

ممکن است اینجا ناهار بخوریم؟

Pourriez vous me dire…?

آیا ممکن است … را به من بگویید؟

Pourriez vous m’aider?

آیا ممکن است به من کمک کنید؟

محتوای لغات و عبارات پرکاربرد فرانسوی

Je veux

من … می‌خواهم.

Nous voulons.

ما . میخواهم.

Apportez moi

برایم … را بیاور.

Emmenez l’enfant.

بچه را بیاور.

Montrez moi

به من … را نشان بده.

J’ai besoin

من به … نیاز دارم.

Puis je vous offrir un jus de fruit.

می‌توانم به شما آب میوه تقدیم کنم.

A votre santé.

به سلامتی (در هنگام نوشیدن).

Avoir / Etre.

داشتن / بودن.

J’ai / vous avez

من دارم/ شما… دارید.

J’ai perdu

من … را گم کرده‌ام.

J’ai perdu mon livre

کتابم را گم کرده ام.

Vous ête

شما هستید.

J’ai faim.

من گرسنه‌ام.

J’ai soif

من تشنه‌ام.

Il est tard.

دیر است.

Je suis fatigué.

من خسته‌ام.

Je suis.

من هستم.

Tu es.

تو هستی.

Il est.

او هست (مذکر).

Elle est

او هست (مؤنث).

Nous sommes.

ما هستیم

Vous êtes.

شما هستید.

Ils sont.

آنها هستند (مذکر)

Elles sont .

آنها هستند (مؤنث).

C ‘EST / Il Y A.

ابن است، وجود دارد

C’est.

این است

Ce n’ est pas important.

مهم نیست

Excusez moi auprès de lui.

از طرف من از او عذرخواهی کنید.

Laissez-moi tranquille.

راحتم بگذارید.

c’est important.

این مهم است.

Ce n’est pas pressé.

فوریت ندارد.

Il y a.

وجود دارد.

Il y a des années qu’elle a mal à la tête.

او سالهای زیادی است که سردرد دارد.

Il ya des embouteillages.

ترافیک سختی وجود دارد وجود ندارد.

Il n’y a pas.

وجود ندارد.

Il n’y a rien.

هیچ چیز وجود ندارد.

Pas du tout.

اصلا اینطور نیست.

Je suis bien ennuyé.

خیلی کسل هستم.

Je monte dans un autobus.

سوار اتوبوس میشوم

A votre santé.

به سلامتی شما

J’oublie toujours votre nom.

اسم شما همیشه بادم می‌رود.

Moins Plus.

یک کم، کمی/ زیاد، خیلی

A moi!

به دادم برسید


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

معادل آرایش به فرانسویآرایش به فرانسویمکالمه فرانسه مقدماتیمحتوای تدریس خصوصی مکالمه فرانسه در سفر در تهرانتدریس خصوصی مکالمه فرانسه در سفر در تهرانمکالمه زبان فرانسه در سفر, مکالمه فرانسه مقدماتی