فقط خدا به انگلیسی

آزاده میردار
توسط

فقط خدا به انگلیسی

فقط خدا به انگلیسی شامل اسامی و نام خداوند است. این اسامی توسط زبان آموزان طلوع کمبریج جمع آوری شده. معادل عربی و فارسی نام خدا نیز آورده شده است.

در صورتی که پیشنهاد یا نظری متفاوت نسبت به کلمات دارید، در بخش نظردهی مطرح بفرمایید.

 الله


خدا


The Name Of God


الرحیم


مهربان


The Mercifull


الرحمن


بخشاینده


The Beneficent


الملک


پادشاه


The King


القدوس


مقدس


The Holy


الجبار


توانگر


The Compeller


العزیز


باشکوه


The Mighty


المهیمن


نگهدارنده


The Protector


المؤمن


اطمینان دهنده


The Guardian Of Faith


السلام


پاک و سلامتی بخش عالم


The Source Of Peace


الغفار


همیشه بخشاینده


The Forgiver


المصور


نگارگر، صورتگر


The Fashioner


البارئ


درست


The Evolver


الخالق


آفریننده


The Creator


المتكبر


بسیار بزرگ


The Majestic


العلیم


داناترین


The All Knowning


الفتاح


گشاینده (پیروزکننده)


The Opner


الرزاق


همیشه روزی دهنده


The Provider


الوهاب


نیک بخشاینده


The Bestover


القهار


فروکاهنده


The Subduer


المعز


عزیزکننده


The Honourer


الرافع


(به سوی خود) بالا برنده


The Exalter


الخافض


پست کننده، خوار کننده


The Abaser


الباسط


گستراننده، فراخ کننده روزی


The Expender


القابض


می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها


The Constrictor


العدل


بینهایت عادل


The Just


الحكم


دادگر


The Judge


البصیر


بیناترین


The All Seeing


السمیع


شنواترین


The All Hearing


المذل


خوارکننده


The Dishonourer


الغفور


بسیار بخشاینده


The All-Forgiving


العظیم


بی‌انتها


The Great One


الحلیم


بسیار بردبار


The Forbearing One


الخبیر


آگاه‌ترین


The Aware


اللطیف


آن‌که بر بندگانش لطف دارد


The Subtle One


المغیث


نگاه دارنده، یاور


The Maintainer


الحفیظ


نگهدارنده


The Preserver


الكبیر


بزرگ‌ترین


The Most Great


العالی


بلند مرتبه


The Most High


الشكور


بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را)


The Appreciative


المجیب


پاسخگو


The Responsive


الرقیب


نگهبان، بیننده و آماده


The Watchfull


الكریم


بسیار بخشنده


The Generous One


الجلیل


بسیار گرانقدر


The Sublime One


الحسیب


شمارنده


The Reckoner


الباعث


برانگیزنده مردگان


The Resurrector


المجید


بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است)


The Most Glorious One


الودود


دوست


The Loving


الحكیم


فرزانه، بسیار خردمند


The Wise


الواسع


گسترده، وسیع


The Far-Reaching


المتین


سخت (و نیز پاینده)


The Firm One


القوی


پرزور


The Most Strong


الوكیل


عهده دار همه امور بندگان و موجودات


The Trustee


الحق


راست، درست


The Truth


الشهید


بیننده


The Witness


المعید


بازگرداننده، دوباره زنده کننده


The Restorer


المبدئ


نخستین آفریننده


The Originator


المحصی


شمارنده


The Reckoner


الحمید


ستوده


The Praiseworthy


الواجد


یابنده


The Finder


القیوم


قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده


The Self-subsisting


الحی


زنده


The Alive


الممیت


می‌راننده، نابود کننده


The Creator Of Death


المحیی


زندگی بخش، هستی بخش


The Giver Of Life


القادر


توانا


The Able


الصمد


بی‌نیاز


The Eternal


الاحد


یگانه (خدایی جز او نیست)


The One


الواحد


یکتا سرپرستی که همه ولایتها از اوست


The Unique


الماجد


بزرگوار


The Noble


الأخر


واپسین، آخر فناکننده موجود


The Last


الاول


نخستین، اول پدیدارکننده وجود


The First


المؤخر


فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها


The Delayer


المقدم


فراپیش کشنده


The Expediter


المقتدر


تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر


The Powerful


البر


نیکوترین


The Source Of All Goodness


المتعالی


خود ستوده


The Most Exalted


الولی


دوست، یار و نگهبان


The Governor


الباطن


پنهان، همه دربرگیرنده


The Hiddeen


الظاهر


آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز


The Manifest


مالك الملك


فرمانروای جهان


The Eternal Owner Of Sovereignty


الرؤوف


بسیار دلسوز و مهربان


The Compassionate


العفو


درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان


The Pardoner


المنتقم


انتقام گیر


The Avenger


التواب


همیشه توبه پذیر


The Acceptor Of Repentance


المغنی


بی‌نیاز کننده، بسنده


The Enricher


الغنی


توانگر


The Self-Sufficient


الجامع


گردآورنده


The Gatherer


المقسط


عادل


The Equitable


ذو الجلال والاكرام


دارای شکوه و بخشش


The Lord Of Majesty and Bounty


الهادی


رهنما


The Guide


النور


روشنی


The Light


النافع


سودمند


The Beneficial


الضار


آزار دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود)


The Distresser


المانع


بازدارنده


The Preventer


الصبور


شکیبا


The Patient


الرشید


راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا


The Guide To The Right Path


الوارث
مالک نهایی تمام مخلوقات


The Supreme Inheritor


الباقی


ماندگار و واگردان نشدنی (تغییر ناپذیر)


The Everlasting

البدیع


سنجش ناپذیر، آفریننده


The Incomparable

برای مطالعه بیشتر:


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

میلگرد آجدار به انگلیسیآموزش زبانمعادل سربرگ به انگلیسیسربرگ به انگلیسیآموزش زبان