عبارات پرسشی مکالمه در خیابان به فرانسه

آزاده میردار
توسط

عبارات پرسشی مکالمه در خیابان به فرانسه

آموزش عبارات پرسشی مکالمه در خیابان به فرانسه

عبارات پرسشی مکالمه در خیابان به فرانسه درس دیگری از تدریس مکالمه زبان فرانسه در سفر است. برای تقویت زبان فرانسه خود در کلاس‌های خصوصی مکالمه فرانسه طلوع کمبریج شرکت کنید.

عبارات پرسشی مکالمه در خیابان به فرانسه

عبارات پرسشی مکالمه در خیابان به فرانسه حتما شما را به یاد آن مکالمه معروف در خیابان می‌اندازد. قبل از خواندن درس امروز پیشنهاد می‌کنم درس مکالمه در خیابان به فرانسه را مطالعه نمایید.

Où allez-vous?

Where are you going? کجا می‌روی

Où allons-nous?

Where are we going? ما کجا می‌رویم

Où va-t-il ?

Where is he going? او کجا می‌رود

Où va-t-elle?

Where is she going? او کجا می‌رود


Quand allez-vous à Paris?

When are you going to Paris? چه وقتی به پاریس می‌روید

Quand allons-nous à Lyon?

When are we going to Lyon? چه وقتی ما به لیون می‌رویم

Quand allez-vous au café?

When are you going to the cafe? چه وقتی به کافه می‌روی

Quand allons-nous au restaurant?

When are we going to the restaurant? چه وقتی ما به رستوران می‌رویم


چه وقت در جملات فرانسوی

Pourquoi va-t-elle à Lyon?

Why is she going to Lyon? چرا او به لیون می‌رود

Quand va-t-elle à Lyon?

When is she going to Lyon? کی او به لیون می‌رود

Avec qui va-t-elle à Lyon?

With whom is she going to Lyon? با چه کسی او به لیون می‌رود

A quelle heure va-t-elle à Lyon?

At what time is she going to Lyon? در چه ساعتی او به لیون می‌رود


می‌دانم در جملات فرانسوی

Je sais qu’il est une heure.

I know it’s one O’clock. من می‌دانم ساعت یک است

Je sais qu’elle est ici.

I know she’s here. من می‌دانم او اینجاست

Je sais qu’elle va bien.

I know she’s feeling fine. من می‌دانم او احساس خوبی دارد

Je sais qu’ils sont pressés.

I know they’re in a hurry. می‌دانم آنها عجله دارند

Je sais qu’elles sont pressées.

I know they’re in a hurry. می‌دانم آنها عجله دارند


امیدوارم در جملات فرانسوی

J’espère que c’est ici.

I hope it’s here. امیدوارم همینجاست / باشه

J’espère que c’est bon.

I hope it’s good. امیدوارم خوب باشه

J’espère que vous avez des nouvelles.

I hope you have (some) news. امیدوارم خبرهایی داشته باشی

J’espère que nous allons déjeuner.

I hope we’re going to lunch. امیدوارم بریم ناهار

J’espère que vous allez bien.

I hope you’re feeling fine. امیدوارم حست خوب باشه

برای مطالعه بیشتر:

جملات کاربردی مکالمه در خیابان به فرانسه

لغات مکالمه در خیابان به فرانسه

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش عبارات کوتاه فرانسویعبارات کوتاه فرانسویمکالمه زبان فرانسه در سفرجملات کاربردی مکالمه در خیابان به فرانسهمکالمه زبان فرانسه در سفر