عبارات اصطلاحی مربوط به write (نوشتن) در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

عبارات اصطلاحی مربوط به write (نوشتن) در زبان انگلیسی

آموزش عبارات اصطلاحی مربوط به write (نوشتن) در زبان انگلیسی

آیا عبارات اصطلاحی مربوط به write (نوشتن) در زبان انگلیسی را می‌دانید؟ پست آموزشی امروز درباره آموزش پیشرفته گرامر زبان انگلیسی است. امیدوارم با خواندن این مطلب بیشتر سوالات شما درباره write در زبان انگلیسی پاسخ داده شود.


عبارات اصطلاحی مربوط به write در انگلیسی

عبارات اصطلاحی مربوط به write در انگلیسی شامل معانی فعل write نوشتن و کاربرد آن به انگلیسی می‌شود. در این قسمت مثال‌های مختلف به همراه مفهوم و کاربرد write اشاره شده است. به پست عبارات اصطلاحی مربوط به write در انگلیسی توجه کنید و در مکالمه و نوشتن خود به درستی استفاده کنید.


letter: to put words in a letter to someone

write to

I’ve written to the city council.

من به شورای شهر نامه نوشتم.


write somebody (AmE)

Chris hasn’t written me for a long time.

کریس برای مدت طولانی به من نامه‌ای ننوشته است.


I wrote her several letters, but she didn’t reply.

من چند نامه نوشته‌ام، اما او جواب نداده است.


Kerry could read and write when she was five.

کری می‌توانست بخواند و بنویسد وقتی پنج ساله بود.


state something/ to state something in a book, letter, advertisement etc, or on a label

write (that)

Isabella wrote that she was dying, and asked him to visit her for the last time.

ایزابلا به او نوشت که بزودی می‌میرد و از او تقاضا کرد که برای آخرین بار او را ببیند.


be written on something

The price is written on the label.

قیمت روی لیبل نوشته شده است.


music/song: to write a piece of music or a song

Mozart wrote the music.

موتزارت موسیقی را نوشت.


The song was originally written by Leonard Cohen.

شعر بوسیله لئونارد کوهن نوشته شده است.


computer program: to make a program for a computer to use

He writes software programs for financial institutions.

او برای موسسات مالی برنامه نویسی می‌کند.


a computer records something / if a computer writes something, it records it on a disk or in its memory

write to/onto

data that had been written to disk
اطلاعاتی که روی دیسک نوشته شده بود.


 cheque/document etc
also write out: to write information on a cheque, form etc

The doctor wrote me a prescription for sleeping pills.

دکتر قرص خواب برای من تجویز کرد.


pen : if a pen writes, it works properly

Do any of these pens write?

آیا هیچ کدام از این خودکارها می‌نویسند؟


have something/be written all over your face: to show very clearly what you are feeling or thinking.

I know you’re lying, Tyrell – it’s written all over your face.

من می‌دانم که دروغ می‌گویی _ کاملا از قیافه‌ات مشخصه.


nothing to write home about (informal) not particularly good or special.

The hotel was good, but the food was nothing to write home about.

هتل خوب بود، اما هتل هیچ تعریفی نداشت.


somebody wrote the book on something (spoken) used to say that someone knows a lot about a subject or is very good at an activity

Motorola wrote the book on quality control.

موتورولا کتابی راجع به کیفیت کنترل نوشت.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    احسان

    منم دیدگاهی برای این آموزش خوب نوشتم

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش تفاوت will و would در زبان انگلیسیتفاوت will و would در زبان انگلیسیگرامر پیشرفتهآموزش زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی Present Perfect Progressiveزمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسیگرامر پیشرفته