عبارات اصطلاحی shake در انگلیسی

آزاده میردار
توسط

عبارات اصطلاحی shake در انگلیسی

آموزش عبارات اصطلاحی shake در انگلیسی

آیا عبارات اصطلاحی shake در انگلیسی را می‌دانید؟ shake در انگلیسی به معنی لرزیدن است. در کلاس‌های خصوصی زبان طلوع کمبریج انگلیسی را ساده و سریع یاد بگیرید.


عبارات اصطلاحی shake در زبان انگلیسی

پست آموزشی عبارات اصطلاحی shake در زبان انگلیسی شامل جملات و عباراتی در مورد shake است. هدف از تهیه این پستها کمک به افزایش دایره لغات زبان آموز است. با یادگیری فعل shake و مثال‌های آن مکالمه انگلیسی خود را ارتقاء دهید.


shake! past tense shook / Suk/ past participle shaken /Seikən/ )
حرکت دادن

1) move: to move suddenly from side to side or up and down, usually with a lot of force, or to make something or someone do this

She shook him to wake him up.
او خودش را تکان داد تا بلند شود


Shake the bottle before you open it.
قبل از باز کردن بطری آن را تکان دهید


The whole house started to shake.
تمام خانه شروع به تکان خوردن کرد


The car shook as it went over a bump.
ماشین تکان تکان می‌خورد همان طور که روی بلندی می‌رفت


shake something out of off/from something

She shook the sand out of her shoes (removed it by shaking).
او شن را از کفش‌هایش خارج کرد


if someone shakes, or part of their body shakes, they make small sudden movements from side to side or up and down, especially because they are very frightened, cold, ill etc
SYN tremble → shiver= لرزیدن

The little boy’s hand was shaking.
پسر کوچولو دست تکان می‌داد


shake with fear/laughter/anger etc
تکان دادن با ترس/ خنده / خشم و …

I could see my neighbor shaking with laughter.
من می‌توانستم ببینم که همسایه‌ام از خنده می‌لرزد


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    شایان

    shake it

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش گذشته ساده در زبان انگلیسی grammar tenseگذشته ساده در زبان انگلیسیگرامر مقدماتیآموزش فرق must و have to در انگلیسی modals in Englishفرق must و have to در انگلیسیگرامر مقدماتی