ضمایر موصولی

آزاده میردار
توسط

ضمایر موصولی

آموزش ضمایر موصولی

ضمایر موصولی شبیه حروف ربط conjunctions هستند که رابط بین شبه جمله‌ها clause هستند و تعادل در جمله را برقرار می‌کنند. تفاوت آن با حرف ربط اینست که ضمایر موصولی تاکید خاصی به شبه جمله ندارند. ضمیر موصولی نقش اسم را در شبه جمله بازی می‌کند. تدریس خصوصی گرامر پیشرفته زبان انگلیسی را به همراه مدرسین طلوع کمبریج تجربه کنید.

ضمایر موصولی  relative pronoun

ضمایر موصولی relative pronoun ضمایری هستند که قبل از اسامی بکار می‌رود. این ضمایر قبل از اسامی مثل: مردم، مکان، اشیا، حیوانات یا ایده‌ها (people, places, things, animals, or ideas ) بکار برده می‌شوند. ناگفته نماند این ضمایر دو جمله را بهم ربط می‌دهند.

ضمایر موصولی معمولا در شروع یک شبه جمله صفتی adjective clause بکار می‌رود. شبه جمله صفتی همانطور که از نامش پیداست به عنوان صفت عمل می‌کند و اسم‌ها و ضمایر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یک شبه جمله صفت با یک قید موصولی relative adverb شروع می‌شود. مانند: where, when, and why. یا اینکه با ضمیر موصولی مثل:that, who, whom, whose, which ,that, who, whom, whose  which.


The driver who ran the stop sign was careless.

راننده‌ای که علامت ایست را رد کرد، بی توجه بود.

اینجا لیست کاملی از ضمایر موصولی است:

that, when, which, whichever, whichsoever, who, whoever, whosoever, whom, whomever, whomsoever, whose, whosesoever, whatever, whatsoever

که، وقتیکه، که، هر کدام که، هر کدام که ( حال تاکیدی)، هر کسی، هر آنکس، هر آنکس که، چه کسی را، به هر کس که، هر آنکس، مال چه کسی، مال هر کس، مال هر کسی که، هر چه، ابدا


مثالهایی از جملاتی که شبه جمله صفتی ( adjective clauses ) دارند و با ضمیر موصولی شروع می‌شوند.

Spaghetti, which many of us enjoy, can be messy.

اسپاگتی که تعداد زیادی از ما از آن لذت می‌بریم می‌تواند درهم و برهم ( مشکل دار ) باشد.


This is the book that everyone is talking about.

این کتابی است که همه راجع به آن صحبت می‌کنند.


She wrote to the person whom she had met last month.

او به شخصی که ماه قبل ملاقات کرد، نامه نوشت.


We didn’t bring the receipt, which was a big mistake.

ما رسید را نیاوردیم که یک اشتباه بزرگ بود.


I have a friend whose cat is annoying.

دوستی دارم که گربه اش آزاردهنده است.


People who are clever can always find a way.

مردمی که باهوش هستند همیشه می‌توانند یک راهی پیدا کنند.


Grandma remembers a time when radio shows were popular.

مادربزرگ زمانی را بیاد می‌آورد وقتیکه نمایش رادیویی محبوب بود.


Never go to a doctor whose office plants have died.

هرگز نزد دکتری که گیاهان دفترش مرده‌اند، نرو.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش مصدر در زبان انگلیسیمصدر در زبان انگلیسیگرامر پیشرفتهآموزش صرف فعل be در زبان انگلیسیصرف فعل be در زبان انگلیسیگرامر پیشرفته