صفت تفضیلی در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

صفت تفضیلی در زبان انگلیسی

آموزش صفت تفضیلی در زبان انگلیسی

صفت تفضیلی در زبان انگلیسی بخشی از مباحث آموزش گرامر زبان انگلیسی است. امروز با یادگیری صفت برتر بخش دیگری از مباحث مکالمه انگلیسی را یاد می‌گیرید. آموزش مکالمه زبان انگلیسی را با تمرین گرامر بهبود ببخشید.

صفت تفضیلی در گرامر زبان انگلیسی

صفت تفضیلی در گرامر زبان انگلیسی را اینگونه میتوان بیان نمود؛ همانطور که در درس صفت و قید توضیح دادیم صفت یک کلمه یا مجموعه‌ای از کلمات است که توصیف کننده‌ی اسم یا ضمایر است. در بیشتر موارد صفت‌ها اسم بعد خود را توصیف ( modifies ) می‌کنند. اما در درس امروز تحت عنوان صفت تفضیلی در زبان انگلیسی، قصد داریم تعریف مجزایی برای آن در نظر بگیریم. همانطور که از نام این دسته صفات پیداست، صفت تفضیلی comparative adjective یا برتر دو اسم را با هم مقایسه می‌کند.

برای مثال: این مرد از آن مرد عصبانی تر است:                                                                                                                                  this man is angrier than that man. It’s truly that simple

تصور کنیم دو درخت داریم یکی بلوط oak tree و دیگری افرا maple tree. اگر شما روح کنجکاوانه‌ای curious soul داشته باشید از خود می‌پرسید: کدام یک بلندتر است؟

“Which tree is taller than the other?”

بنابراین شما در کلام خود از صفت برتر یا تفضیلی استفاده می‌کنید. شاید بگوییم که درخت بلوط بلندتر taller از درخت افرا است. یا برعکس درخت افرا کوتاه‌تر shorter از درخت بلوط است. هر دوی صفت‌ها به ما کمک می‌کنند که این دو اسم را با هم مقایسه کنیم.

اگر اسم بیش از یک سیلاب باشد صفت برتر متفاوت می‌شود.

برای صفتی با یک سیلاب باشد فقط پسوندer به انتهای صفت اضافه می‌کنیم.

 For example, tall becomes taller.

tall 👉 taller

بلند  👈 بلندتر

For an adjective with two syllables that ends in -y: – drop the y and add –ier.

برای صفتی با دو سیلاب که به y ختم می‌شود y حذف و ier- اضافه می‌شود:

For example, pretty becomes prettier and early becomes earlier.

pretty 👉  prettier

زیبا 👈 زیباتر

early 👉 earlier

زود 👈زودتر

برای صفتی دو سیلابی، به اول آن اسم اضافه می‌شود.

مثال: purple ——– more purple.

برای صفتی که سه سیلاب یا بیشتر دارد از “more” قبل از اسم استفاده می‌شود

beautiful 👉 more beautiful

زیبا 👈 زیباتر


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش اصطلاحات احوالپرسی در ایمیل انگلیسیاصطلاحات احوالپرسی در ایمیل انگلیسیگرامر پیشرفتهآموزش حرف اضافه در زبان انگلیسیحرف اضافه در زبان انگلیسیگرامر پیشرفته