شوخی کردم به زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

شوخی کردم به زبان انگلیسی

آموزش شوخی کردم به زبان انگلیسی

شوخی کردم به زبان انگلیسی چه معادلی دارد؟ اصطلاح شوخی به انگلیسی و عباراتی در این راستا را در پست آموزشی امروز توضیح می‌دهم. تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی را در طلوع کمبریج با کمک مدیریت آموزشی مجموعه، متفاوت تجربه کنید.


اصطلاح شوخی کردم به زبان انگلیسی

اصطلاح شوخی کردم به زبان انگلیسی را با هم در درس امروز مرور می‌کنیم. معادل شوخی کردم را احتمالا زیاد شنیدید اما این جلسه شما را با یک سری اصطلاح بیشتر آشنا می‌کنیم. در ادامه مطالب را بخوانید و به مثالها توجه کنید. همه جملات پررنگ شده در زیر معادل شوخی کردم به زبان انگلیسی است و هریک را حفظ کنید و با مثالهای مختلف بکار ببرید.

 

just joking = just kidding = just teasing you

 Don’t take it seriously!

 I’m only being silly.

 I’m just poking fun at you.

I’m just fooling around.

 I’m just messing with you.

 I’m just having a laugh.

 I was only playing around.

 I was only jesting.

I’ve lost your car keys. Only joking, they’re in my pocket.

کلیدهایم را گم کردم. شوخی کردم، توی جیبم هست.

Teacher: Listen boy, you’re in detention for the next 3 weeks whether you like it or not.

معلم: گوش کن پسر، تو 3 هفته کلاس توقیفی. چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی.

Boy: I hardly ever care it, man.

پسر: من اهمیتی نمیدم، مرد.

Teacher: Make that 4 weeks , you moron.

معلم: 4 هفته‌اش می‌کنم کله شق.

Boy: Just joking…

پسر: شوخی کردم.

joke·less, adjective

بدون شوخی


jokingly, adverb

با حالت شوخی


half-joking, adjective

نیمه جوک


half-joking·ly, adverb

با حالت نیمه جوک


unjoke

جوک بی‌مزه


Q: What’s the difference between a Jaguar and a dead baby?

تفاوت جگووار ( پلنگ خالدار آمریکایی و اسم یک نوع ماشین) با بچه مرده چیست؟

A: One is an automotive machine and the other is a tragic loss of human life. There’s lots of differences, honestly.

یکی ماشین اتومات است و دیگری از دست دادن غم انگیز یک انسان. صادقانه بگویم تفاوت‌های زیادی وجود دارد.

Reggie: “Bob, you’re such a jerk.

رگی: باب، تو چه احمقی هستی!

Bob: “What?”

باب: چی؟

Reggie: “Just kidding!”

رگی: شوخی کردم.

Bob: “Oh, ok.”

باب: اوه، اشکالی نداره.

Belle: I can’t go on another date with Craig. He’s abusive.

بل: من نمی‌توانم قرار دیگری با کریگ داشته باشم. او آدمی است که سوء استفاده می‌کند ( آزار دهنده جنسی است).

Alice: Give him another chance.

آلیس: به او یک فرصت دیگری بده.

Belle: I really freaking can’t.

بل: من واقعا از او می‌ترسم. نمی‌توانم.

Alice: Relax. I’m just teasing you.

آلیس: آرام باش. باهات شوخی می‌کنم.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

معادل لوازم خانگی به زبان انگلیسیلوازم خانگی به زبان انگلیسیمکالمه پیشرفتهمعادل اصطلاح آخرین شانس در زبان انگلیسیاصطلاح آخرین شانس در زبان انگلیسیمکالمه پیشرفته