شرطی نوع سوم در گرامر انگلیسی

آزاده میردار
توسط

شرطی نوع سوم در گرامر انگلیسی

شرطی نوع سوم در گرامر انگلیسی درس دیگری از آموزش آنلاین گرامر زبان انگلیسی است. در طلوع کمبریج برای تقویت زبان خود می‌توانید از دروس رایگان وب سایت استفاده کنید و هم می‌توانید با کمک اساتید ما در زمان کوتاه به مکالمه انگلیسی مسلط شوید. برای شرکت در کلاس آنلاین با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

شرطی نوع سوم در گرامر انگلیسی

شرطی نوع سوم در گرامر انگلیسی شبیه یک رویاست مثل شرطی نوع اول، اما با یک رویایی که امکان به حقیقت پیوستن آن به هیچ‌وجه وجود ندارد. در واقع، راجع به گذشته صحبت می‌کند. موقعیتی است که اتفاق نیفتاده است و نتیجه این موقعیت را متصور می‌شویم.

Last week you bought a lottery ticket. But you did not win.

هفته قبل شما یک بلیط لاتری خریدید. اما شما برنده نشدید.

If she had studied, she would have passed the exam (but, really we know she didn’t study and so she didn’t pass)

اگر او مطالعه کرده بود، در امتحان قبول شده بود ( بنابراین ما می‌دانیم که او مطالعه نکرده بود و قبول هم نشده بود).

If I hadn’t eaten so much, I wouldn’t have felt sick (but I did eat a lot, and so I did feel sick).

اگر من زیاد غذا نخورده بودم، بالا نمی‌آوردم ( اما من زیاد غذا خورده بودم بنابراین، بالا آورده بودم).

ساختار:
جمله پس از if به شکل گذشته کامل (ماضی بعید یا گذشته دور) بکار می‌رود و جمله بعدی would بعلاوه have بعلاوه شکل سوم فعل یا past participle بکار می‌رود:

If + Past Perfect, would have + past participle
if + گذشته کامل، would + have + شکل سوم فعل

The past perfect tense = had + past participle

یعنی برای ساختن گذشته کامل باید از had بعلاوه شکل سوم فعل استفاده کرد.

مثال:

If I had won the lottery, I would have bought a car.

اگر من لاتاری را برنده شده بودم، ماشین خریده بودم.

دقت کنید که شرطی نوع سوم راجع به یک شرایط غیرممکن در گذشته صحبت می‌کند. شما لاتاری را برنده نشده‌اید. بنابراین، شرایط واقعی نبوده و آن شرایط خاص هرگز واقعی نبوده چون تمام شده است. ما از این شرطی زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم راجع به گذشته غیرممکن صحبت کنیم. would + past particile بیانگر نتیجه گذشته غیرممکن در گذشته است.

🌸نکته: هم شرایط و هم نتیجه در حال حاضر غیرممکن است.

به مثال‌ها توجه کنید:

if condition + result
if شرایط plus نتیجه
Past Perfect would have + past participle

If I had seen Mary, I would have told her.

اگر من مری را دیده بودم، به او گفته بودم.

If Tara had been free yesterday, I would have invited her.

اگر تارا دیروز آزاد بود، او را دعوت کرده بودم.

If they had not passed their exam, their teacher would have been sad.

اگر آنها امتحان را رد نشده بودند، معلمشان غمگین نبود.

If it had rained yesterday, would you have stayed at home?

اگر دیروز باران آمده بود، آیا شما در خانه می‌ماندید؟


If it had rained yesterday, what would you have done?

اگر دیروز باران آمده بود، شما چیکار می‌کردید؟

If Tara had been free yesterday, I would have invited her.

اگر تارا دیروز آزاد بود، او را دعوت کرده بودم.

If they had not passed their exam, their teacher would have been sad.

اگر آنها امتحان را رد نشده بودند، معلمشان غمگین نبود.

If it had rained yesterday, would you have stayed at home?

اگر دیروز باران آمده بود، آیا شما در خانه می‌ماندید؟

If it had rained yesterday, what would you have done?

اگر دیروز باران آمده بود، شما چیکار می‌کردید؟

result if condition
would have + past participle + Past Perfect
would have+past participle + گذشته کامل

Would have + If + past perfect

I would have told Mary if I had seen her.

من به مری می‌گفتم اگر او را دیده بودم.

I would have invited Tara if she had been free yesterday.

من تارا را دعوت می‌کردم اگر را او را دیده بودم.

Their teacher would have been sad if they had not passed their exam.

معلمشان غمگین نبود اگر آنها امتحان را رد نشده بودند.

Would you have stayed at home if it had rained yesterday?

آیا در خانه می‌ماندی اگر دیروز باران آمده بود؟

What would you have done if it had rained yesterday?

چیکار می‌کردی اگر دیروز باران آمده بود؟

نکات مهم در شرطی نوع سوم

توضیح مربوط به جملات بالا: ما می‌توانیم ترتیب کلازها یا شبه جمله‌ها را عوض کنیم. یعنی جمله اصلی می‌تواند (جمله‌‌ای که if دارد = همان if کلاز) در شروع جمله شرطی بکار رود، در اینصورت فقط نقطه‌گذاری تغییر می‌کند. بنابراین، کاما باید حذف ‌شود، اما معنی جمله اصلا تغییر نمی‌کند.

توجه: شبه جمله: جمله‌ای است که معنی آن با جمله دیگری که پس از آن می‌آید، کامل می‌شود. شبه جمله ها از نظر معنی کامل نیستند و مخاطب منتظر است تا گوینده با جمله ای دیگری که پس از آن می‌آید مقصودش را بیان کند. بنابراین در جملات شرطی دو شبه جمله داریم. اگر من در لاتاری برنده شوم،….منتظریم که چه اتفاقی می‌افتد…

🌸 جمله ای که if دارد، if کلاز نامیده می‌شود.

این تغییر جای جملات در هر سه شکل شرطی بکار می‌رود. همان‌طور که در جملات بالا ملاحظه کردید در شرطی نوع سوم هم صدق می‌کند.

  • کاهی اوقات می‌توانیم از افعال زیر بجای تنها would have در شرطی نوع سوم یا حتی نوع دوم استفاده کرد. could have, might have

If we had taken a taxi, we might not have missed the plane.

اگر من تاکسی گرفته بودم، شاید پرواز را از دست نداده بودم.

I could have stayed up late, If I would have drunk some heavy coffee.

من بیشتر می‌توانستم بیدار بمانم، اگر یک قهوه غلیظ خورده بودم.

They could have won the race, If they would have tried hard enough.

آنها می‌توانستند مسابقه را ببرند، اگر به اندازه کافی سعی کرده بودند.

Expressing Regrets or Wishing We Could Change the Past

ابراز افسوس و آرزو در شرطی نوع سوم

ما هرگز کسی را نمی‌شناسم که همیشه از همه تصمیم‌ها و انتخاب‌هایش خوشحال باشد. آیا شما چنین کسی را می‌شناسید…
گاهی اوقات ما بخاطر تصمیماتی که که در گذشته گرفته‌ایم و اشتباه بوده، به مذاق ما خوش نیامده یا مانع موفقیت ما شده و بهر دلیلی پشیمان شده‌ایم. در نتیجه افسوس می‌خوریم و همیشه آروزیش را داریم…
در چنین مواردی در زبان انگلیسی می‌توان از شرطی نوع سوم استفاده کرد.

بیان کردن افسوس یا آرزوی ما برای تغییر گذشته

به چند مثال توجه کنید:

If I hadn’t lost my wallet, I would have had much more fun on my vacation. (In reality, I regret that I lost my wallet because I had a terrible vacation.)

اگر من کیف پولم را گم نکرده بودم، در تعطیلات به من بیشتر خوش گذشته بود. ( در واقعیت من افسوس می‌خورم چون تعطیلات خوبی نداشتم).

If I had gone to a better university, I would have had better career opportunities. (I wish I could have, but I didn’t have the option)

اگر من دانشگاه بهتری رفته بودم، فرصت شغلی بهتری بدست آورده بودم. (من آرزو می‌کردم که ای کاش می‌توانستم ولی من این فرصت را نداشتم).

If I had studied abroad when I was younger, my English would have been better.

اگر وقتی جوان بودم خارج درس خوانده بودم، انگلیسی‌ام بهتر بود.

If I could start all over again, I would have become a physician.

اگر من دوباره می‌توانستم، درس خواندن را شروع کنم، پزشک می‌شدم.

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

شرطی نوع دوم در زبان انگلیسیگرامر پیشرفتهFuture Continuous در گرامر انگلیسیگرامر پیشرفته