شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی چطور ساخته می‌شود؟ این درس یکی دیگر از درس‌های آموزش خصوصی گرامر پیشرفته زبان انگلیسی است. در طلوع کمبریج برای تقویت زبان خود می‌توانید از دروس رایگان وب سایت استفاده کنید و هم می‌توانید با کمک اساتید ما در زمان کوتاه به مکالمه انگلیسی مسلط شوید. برای شرکت در کلاس خصوصی با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی طبق ساختار زیر بیان می‌شود. وقتی که ما راجع به یک موقعیتی در زمان حال یا آینده که فرضی، غیراحتمالی یا غیرممکن است، فکر می‌کنیم؛ از شرطی نوع دوم استفاده می‌کنیم.

If + Past Simple, …Would + Verb
If + گذشته ساده ,…would + فعل

بنابراین، وقتی از فعل شرطی نوع دوم استفاده می‌کنیم که تصوری در زمان حال داریم و این تصور درست یا واقعی نیست و با این ساختار این موقعیت را نشان می دهیم.

ما با استفاده از شرطی نوع دوم از چیزهایی صحبت می‌کنیم که احتمالا در آینده اتفاق نمی افتند، می‌توان گفت که چیزی شبیه تصوری رویاگونه است.

Example: If I won the lottery, I would travel around the world.

مثال: اگر من لاتاری برنده شوم، به دور دنیا سفر می‌کنم.

اینکه من لاتاری برنده شوم غیر محتمل است، اما من به شکل فرضی تصور می‌کنم که برنده شدم. من اگر در این موقعیت قرار بگیرم دور دنیا سفر می‌کنم. به این دلیل که من به دور دنیا سفر کنم به شبه جمله (کلاز) (شرط یا موقعیت) نیاز دارم تا اتفاق بیفتد. به این معنی برای رسیدن به مقصودم به برنده شدن در لاتاری نیازمندم. همچنین ما می‌توانیم با کمک شرطی نوع دوم راجع به چیزهایی صحبت کنیم که در زمان حال غیرممکن است.

If I won the lottery, I would travel around the world. (Though I am unlikely to win the lottery)

اگر من در لاتاری برنده شوم، به دور دنیا سفر می‌کنم (گویی برنده شدن در لاتاری غیرمحتمل است).

If I knew his name, I would tell you.

اگر من اسم او را می‌دانستم، به شما می‌گفتم.

If I didn’t have a headache, I would go to the party.

اگر من سردرد نداشتم، به مهمانی می‌رفتم.

If I became President, I would reduce the salaries of all politicians. (Though it is unlikely I will become President)


اگر من رئیس‌جمهور می‌شدم، من حقوق همه سیاستمداران را کم می‌کردم گویی غیر محتمل است که رئیس‌جمهور بشوم).


If I had his number, I would call him. (I don’t have his number now, so it’s impossible for me to call him).


اگر من شماره تلفن او را داشتم به او زنگ می‌زدم. (من شماره تلفن او را ندارم، پس تماس گرفتن با او غیرممکن است).

If I were you, I wouldn’t go out with that man.

اگر من جای تو بودم، با او آن مرد بیرون نمی‌رفتم.

We can also reverse the order and use:

(would + verb) + If + Past Simple
would + verb +if + گذشته ساده

I would be happy if I had more free time.

من خوشحال می‌شدم اگر وقت آزاد بیشتری داشتم.

نکته: ما می توانیم ترتیب کلازها یا شبه جمله ها را عوض کنیم یعنی جمله اصلی می‌تواند (جمله‌ ای که if دارد = همان if کلاز) در شروع جمله شرطی بکار رود، در اینصورت فقط نقطه‌گذاری تعییر می‌کند. بنابراین، کاما باید حذف ‌شود، اما معنی جمله اصلا تعییر نمی‌کند.

شبه جمله چیست

شبه جمله: جمله‌ای است که معنی آن با جمله دیگری که پس از آن می‌آید، کامل می‌شود. شبه جمله ها از نظر معنی کامل نیستند و مخاطب منتظر است تا گوینده با جمله ای دیگری که پس از آن می‌آید مقصودش را بیان کند. بنابراین در جملات شرطی دو شبه جمله داریم. اگر من در لاتاری برنده شوم،….منتظریم که چه اتفاقی می‌افتد…

🌸 جمله ای که if دارد، if کلاز نامیده می‌شود.

I would tell you the answer if I knew what it was.

من به شما جواب را می‌گفتم اگر می‌دانستم که چه بود.

There would be fewer accidents if everyone drove more carefully.

تصادف‌های کمتری اتفاق می‌افتاد اگر همه بادقت‌تر رانندگی می‌کردند.

We would have a lot of money if we sold our house.

ما پول زیادی داشتیم اگر خانه‌مان را می‌فروختیم.

Would she come if I paid for her flight?

آیا او برمی‌گردد اگر پروازش را بپردازم؟

Would you accept the job if they offered it to you?

آیا او این شغل را می‌پذیرد اگر به او پیشنهاد دهیم؟

What would you do if you won the lottery?

چه می‌کنی اگر لاتاری برنده شوی؟

What would you do if you saw a U.F.O?

چه می‌کنی اگر یک یو.اف.او ببینی؟

If I were … اگر من بودم…

توجه: در جملات شرطی با فعل to be و فاعل‌های she/he/It/I از were استفاده می‌شود. در حالی‌که در جملات حال ساده was بکار می‌رود.

If I were not in debt, I would quit my job.

اگر من قرض نداشتم، شغلم را رها می‌کردم.

If he were taller, he’d be accepted into the team.

اگر او قدش بلندتر بود، در تیم پذیرفته می‌شد(جمله مجهول شرطی).

She would still be correcting my grammar if she were still alive.

او گرامر مرا صحیح می‌کرد اگر هنوز زنده بود.

  • با این حال، شما در گفتگوی غیر رسمی روزانه می‌شنوید که از was با فاعل‌های نامبرده در بالا بکار برده می‌شود. اگرچه از نظر گرامری درست نیست، متاسفانه این رویه استفاده اشتباه معمول شده است.

برای مطالعه بیشتر:

شرطی نوع اول در گرامر زبان انگلیسی

آموزش خصوصی گرامر زبان انگلیسی

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

شرطی نوع اول در گرامر انگلیسیگرامر پیشرفتهشرطی نوع سوم در گرامر انگلیسیگرامر پیشرفته