شرطی نوع اول در گرامر انگلیسی

آزاده میردار
توسط

شرطی نوع اول در گرامر انگلیسی

شرطی نوع اول در گرامر انگلیسی دارای چه نکات مهم و کلیدی است؟ یکی دیگر از درس‌های تدریس گرامر پیشرفته زبان انگلیسی را در سایت آموزشی رایگان طلوع کمبریج با هم می‌خوانیم. برای شرکت در کلاس خصوصی طلوع می‌توانید همین الان تماس بگیرید تا برای آموزش شما بطور مجزا برنامه ریزی شود.

شرطی نوع اول در گرامر انگلیسی

شرطی نوع اول در گرامر انگلیسی را با اشاره به چهار نکته ضروری توضیح می‌دهیم. در نکته اول به تعریف آن می‌پردازیم. نکته اول: شرطی نوع اول به شرایط ممکن و نتیجه احتمالی مربوط به آن گفته می‌شود. این جملات بر اساس واقعیت‌ها ساخته می‌شوند و جملاتی راجع به دنیای واقعی و موقعیت‌های خاص هستند. اصولا ما از جملات شرطی استفاده می‌کنیم تا هشدار دهیم. در شرطی نوع اول، از زمان حال یا آینده استفاده می‌کنیم اما موقعیت واقعی است.

Example: If I find her address, I will send her an invitation.

مثال: اگر من آدرس او را پیدا کنم، یک کارت دعوت برایش می‌فرستم.

در ادامه بهتر است به نکته دوم بپردازیم. تعریف شبه جمله چیست؟ جمله‌ای است که معنی آن با جمله دیگری که پس از آن می‌آید، کامل می‌شود. شبه جمله از نظر معنی کامل نیستند. مخاطب منتظر است تا گوینده با جمله‌ی دیگری که پس از آن می‌آید مقصودش را بیان کند. بنابراین در جملات شرطی دو شبه جمله داریم. اگر من بیشتر و سخت‌تر درس بخوانم،…. درادامه در این جمله منتظریم که چه اتفاقی می‌افتد!!

جمله ای که if دارد، if کلاز نامیده می‌شود.

Example: I will send her an invitation if I find her address.

مثال: اگر من آدرس او را پیدا کنم، یک کارت دعوت برایش می‌فرستم.

فرم یا ساختار First conditional sentences

if + Simple Present, will-Future

if + جمله حال ساده + فعل آینده با will

Example: If I find her address, I’ll send her an invitation.

مثال: اگر من آدرس او را پیدا کنم، یک کارت دعوت برایش می‌فرستم.

I want to send an invitation to a friend. I just have to find her address. I am quite sure, however, that I will find it.


می‌خواهم برای دوستم یک دعوت نامه بفرستم. باید همین الان آدرسش را پیدا کنم. به هر طریقی که شده باید آدرسش رو پیدا کنم.

Example: If John has the money, he will buy a Ferrari.

مثال: اگر جان پول داشته باشد، یک فراری می خرد.

I know John very well and I know that he earns a lot of money and that he loves Ferraris. So I think it is very likely that sooner or later he will have the money to buy a Ferrari.

من جان را خیلی خوب می‌شناسم و من می‌دانم که او پول زیادی بدست می‌آورد. بنابراین، احتمال دارد که او دیر یا زود پول برای خریدن فراری را بدست آورد.


تدریس شرطی نوع اول در گرامر انگلیسی
The First Conditional sentence consists of two clauses, an if clause and a main clause : We use the present simple with the If clause Will + Infinitive with the main clause: ► If Clause: If + Subject + Present Simple ► Main Clause: Subject + Will + V. Infinitive If clause + , + main clause. If it rains, we will stay indoors. NB: You may use Will, Can, Shall, or May.

نمونه جملات از شرطی نوع اول

با این مثال‌ها به توضیح دقیق شرطی نوع اول می‌رسیم:

اگر باران بیاید، او خیس می‌شود.

You will get wet if it rains.

او خیس می شود اگر باران بیاید.

If Sally is late again I will be mad.

اگر سالی دوباره دیر کند، من دیوانه می‌شوم.

I will be mad if Sally is late again.

من دیوانه می‌شوم اگر سالی دوباره دیر کند.

If you don’t hurry, you will miss the bus.

اگر شما عجله نکنی، اتوبوس را از دست می‌دهی.

You will miss the bus if you don’t hurry.

تو اتوبوس را از دست می‌دهی اگر عجله نکنی. ( you به معنی “تو” و “شما” در زبان انگلیسی است. بر خلاف زبان فارسی که دو ضمیر متفاوت داریم).

توجه: کلاز اصلی یا if کلاز می‌تواند منفی باشد. در زیر مشاهده می‌کنید که چطور if کلاز منفی می‌شود:

Example: If I don’t see him this afternoon, I will phone him in the evening.

مثال: اگر امروز بعدازظهر او را نبینم، شب به او زنگ می‌زنم.


نکته سوم در شرطی نوع اول در گرامر انگلیسی

جملات شرطی نوع اول به عملی در آینده اشاره می‌کنند. در واقع، عملی است که در آینده اتفاق می‌افتد به شرطی که عملی دیگر تا آن زمان کامل شود. ما مطمئن نیستیم که آیا شرایط واقعا اتفاق می‌افتد یا خیر، اما شرایط واقع گرایانه یا منطقی است. بنابراین ما فکر می‌کنیم که به احتمال زیاد آن اتفاق رخ دهد.

If I have time, I’ll finish that letter.

اگر من وقت داشته باشم، نامه را تمام می‌کنم.

What will you do if you miss the plane?

چه می‌کنی اگر پرواز را از دست بدهی؟

Nobody will notice if you make a mistake.

هیچ کسی متوجه نمی‌شود اگر اشتباه کنی.

If you drop that glass, it will break.

اگر لیوان را بیندازی، می‌شکند.

If you don’t drop the gun, I’ll shoot!

اگر اسلحه را پایین نگذاری، شلیک می‌کنم.

If you don’t leave, I’ll call the police.

اگر ترک نکنی، به پلیس زنگ می‌زنم.


نکته چهارم در شرطی نوع اول گرامر انگلیسی

شما می‌توانید در جمله اصلی از افعال مودال modals (افعال ناقص) بجای زمان آینده استفاده کنید که درجه اطمینان degree of certainty، اجازه permission (مجوز) یا یک پیشنهاد recommendation راجع به نتیجه را نشان می‌دهد.

EXAMPLES

If you drop that glass, it might break.

اگر شما لیوان را بیندازی، ممکن است بشکند.

I may finish that letter if I have time.

من ممکن است نامه را تمام کنم اگر وقت داشته باشم.

If he calls you, you should go.

اگر او به شما زنگ بزند، شما باید بروی.

If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.

اگر شما وسایل مورد نیاز مدرسه‌ام را بخری، من می‌توانم به پارک بروم.

برای مطالعه بیشتر بخوانید:

اگر جای تو بودم

تدریس گرامر زبان انگلیسی

تفاوت will و would در زبان انگلیسی


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

کاربرد You can never… too در انگلیسیگرامر پیشرفتهشرطی نوع دوم در زبان انگلیسیگرامر پیشرفته