سوال پرسیدن با whها در زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

سوال پرسیدن با whها در زبان انگلیسی

تدریس خصوصی سوال پرسیدن با whها در زبان انگلیسی

سوال پرسیدن با whها در زبان انگلیسی چگونه است؟ چقدر درباره انواع wh ها در انگلیسی اطلاع دارید؟ تدریس خصوصی گرامر زبان انگلیسی را در طلوع کمبریج با مدیریت خانم میردار متفاوت و فراتر از دیگر روش‌های آموزشی تجربه کنید. اگر به دنبال شرکت در کلاس‌های خصوصی زبان انگلیسی هستید با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

سوال پرسیدن با whها در انگلیسی

سوال پرسیدن با whها در انگلیسی یکی از مباحث آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی است. معمولا سوال پرسیدن با whها در انگلیسی در ابتدا برای زبان آموزان موضوعی ساده به نظر می‌رسد. اما در حیطه آموزش مکالمه زبان انگلیسی مدرسین می‌بینند که زبان آموزان با مسایل کاربردی این عبارات پرسشی مشکل دارند. از این رو سعی کردم با ذکر مثال مروری بر این مطالب داشته باشیم.

wh questions:

Who? person

Who’s that? That’s Nancy.

چه کسی؟ شخص 👈 او چه کسی است؟ او نانسی است.


where? place

Where do you live? In Boston.

کجا؟ مکان 👈 کجا زندگی می‌کنید؟ در بستون.


why? reason

Why do you sleep early? Because I’ve got to get up early.

چرا؟ دلیل 👈 چرا شما زود می‌خوابید؟ زیاز من باید زود بیدار شوم.


when? time

When do you go to work? At 7:00.

چه وقت؟ زمان 👈 چه وقت سر کار می‌روید؟ ساعت 7.


how?  manner

How do you go? By car.

چطور؟ رفتار 👈 با چه وسیله‌ای جابجا می شوی؟ با ماشین.


what? object, idea or action

What do you do? I am an engineer.

چه، چه چیز؟ شی، ایده یا عمل 👈 چه کاره هستید؟ من مهندس هستم.


which? choice

Which one do you prefer? The red one.

کدام؟ انتخاب 👈 کدام را ترجیح می‌دهی؟ قرمزه را.


whose? possession

Whose is this book? It’s Alan’s.

مال چه کسی؟ مالکیت 👈 این کتاب چه کسی است؟ کتاب الن است.


whom? object of the verb

Whom did you meet? I met the manager.

چه کسی را؟ مفعول فعل 👈 چه کسی را ملاقات کردی؟ من مدیر را ملاقات کردم.


what kind? description

What kind of music do you like? I like quiet song.

چه نوع؟ توصیف 👈 چه نوع موسیقی دوست داری؟ من موسقی آرام را دوست دارم.


what time? time

What time did you come home?

چه زمانی؟ زمان 👈 چه وقتی خانه می‌آیی؟


how many? quantity (countable)

How many students are there? There are twenty.

چه تعدای؟ کمیت 👈 (قابل شمارش) چند تا دانش آموز هستند؟ 20 تا.


how much? amount, price (uncountable)

How much time have we got? Ten minutes.

چه مقدار؟ مقدار 👈 چقدر زمان دارید؟ 10 دقیقه.


how long? duration, length

How long did you stay in that hotel? For two weeks.

چه مدت؟ مدت، درازا 👈 چه مدت در آن هتل می‌مانید؟ به مدت 2 هفته.


how often? frequency

How often do you go to the gym? Twice a week.

هر چند وقت یکبار؟ فراوانی 👈 هر چند وقت یکبار باشگاه می‌روی؟ دو بار در هفته.


how far? distance

How far is your school? It’s one mile far.

چه فاصله‌ای؟ فاصله 👈 چه فاصله‌ای تا مدرسه است؟ یک مایل است.


How far is your school?

تا مدرسه‌ات چقدر فاصله است؟

It’s one mile far.

یک مایل (1.7km) فاصله است.


how old? age

How old are you? I’m 16.

چند سال؟ سن 👈 چند سالتان است؟ 16 سالم است.


how come? reason

How come I didn’t see you at the party?

چرا؟ دلیل 👈 چرا من شما را در مهمانی ندیدم؟


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.5 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش گذشته فعل buy در زبان انگلیسیگذشته فعل buy در زبان انگلیسیگرامر مقدماتیآموزش حال استمراری در زبان انگلیسیحال استمراری در زبان انگلیسیگرامر مقدماتی