زمان در گرامر انگلیسی

آزاده میردار
توسط

زمان در گرامر انگلیسی

آموزش زمان در گرامر انگلیسی

زمان در گرامر انگلیسی به چند بخش تقسیم می‌شود. هریک از این زمانها حکایت از چه دارند. چطور می‌توانم از این زمانها در اسپیکینگ خودم استفاده کنم. در این پست به سادگی و بطور خلاصه زمان در گرامر انگلیسی را توضیح می‌دهیم. پس حوصله به خرج دهید و مطلب آموزشی را تا انتهای آن بخوانید.

زمان در گرامر انگلیسی English Grammar Tense

یادگیری زمان در گرامر انگلیسی می‌تواند یک تجربه چالش برانگیز باشد. امروز قرار است به انواع زمان‌های پایه نگاهی داشته باشیم. زمانهای پایه را در آموزش گرامر زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم می‌کنیم: گذشته، حال، آینده. هر یک را بطور خلاصه با اشاره به زمانهای زیر مجموعه آن و مثال توضیح می‌دهیم.

Present  حال

 1. زمان حال ساده Simple Present

زمان حال ساده زمانی است که کاری را نشان می‌دهد که بصورت عادت مرتبا انجام و تکرار می‌شود به فرمول زیر توجه کنید:

Base verb (+ es/es for third person) :

در زمان حال ساده ضمنا ریشه فعل در سوم شخص مفرد s یا es بکار می‌رود.

I watch the news every day.

من هر روز اخبار را نگاه می‌کنم.


 1. زمان حال استمراری Present Continuous

زمان حال استمراری عملی را نشان می‌دهد که در لحظه صحبت در حال انجام است. فرمول این زنام به شکل زیر است:

am/is/are + present participle :

 ( am/is/are + ing ) فعل به شکل

I am watching the news.

من در حال نگاه کردن اخبار هستم.


 1. زمان حال کامل Present Perfect

زمان حال کامل توصیف کننده عملی است که درگذشته شروع شده یا تا زمان حال ادامه داشته است و یا اثر آن باقی است. به ساختار زیر توجه کنید:

Has/have + past participle:

Has/have + شکل سوم فعل

I have watched the news already.

من قبلا اخبار نگاه کرده‌ام.


 1. زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous

زمان حال کامل استمراری عملی را توصیف می‌کند که در گذشته شروع شده و بطور مستمر تا حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه خواهد داشت.

Has/have + been + present participle:

Has/have + been +ing فعل به شکل

I have been watching the news since I was a teenager.

از زمانی که نوجوان بودم تا حالا اخبار نگاه می‌کنم.


زمان گذشته Past

5. زمان گذشته Simple Past

گذشته ساده

زمان گذشته ساده توصیف کننده عملی است که در گذشته رخ داده است.

Verb+ed or irregular verb:

فعل با ed ( فعل باقاعده)

I watched the news.

من اخبار نگاه کردم.


 1. زمان گذشته استمراری Past Continuous

زمان گذشته استمراری عملی است که بطور مستمر در زمان مشخصی در گذشته در حال انجام بوده

Was/were + present participle:

Was/were + ing فعل به شکل

I was watching the news.

من اخبار نگاه می‌کردم.


 1. زمان گذشته کامل Past Perfect

زمان گذشته کامل توصیف کننده عملی است که در گذشته قبل از یک کار دیگر یا زمان دیگر به وقوع پیوسته است.

Had + past participle:

Had + شکل سوم فعل

I had watched the news before I went to bed.

قبل از اینکه بخوابم اخبار را نگاه کرده بودم.


 1. زمان گذشته کامل استمراری Past Perfect Continuous

زمان گذشته کامل استمراری عملی را توصیف می‌کند که در گذشته قبل از یک کار دیگر یا زمان دیگر بصورت مستمر در حال انجام بوده است.

I had been watching watching the news for 20 minutes before you came home.

قبل از اینکه به خانه بروم اخبار را به مدت 20 دقیقه نگاه می‌کردم.


زمان آینده Future

9. زمان آینده ساده Simple Future

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی را با مشخصات زیر تعریف می‌کنیم. زمان آینده عملی را توصیف می‌کند که در زمان آتی رخ می‌دهد.

آینده ساده

Will+verb

Will+  ing فعل

Am/is/are + going to + verb

I will watch the news / I am going to watch the news.

من اخبار را نگاه خواهم کرد / من قصد دارم اخبار ببینم.


 1. زمان آینده استمراری Future Continuous

زمان آینده استمراری مثل زمان آینده ساده در زمان آتی اتفاق می‌افتد و اما عمل استمرار ادامه دارد.

Will be + present participle

Will be +  ing فعل بشکل

Am/is/are + going to be + present participle:

Am/is/are + going to be + ing فعل

I will be watching the news at 9pm. / I am going to be watching the news at 9 pm.

در ساعت 9 من اخبار را نگاه خواهم کرد / در ساعت 9 من قصد دارم اخبار را نگاه کنم.


 1. زمان آینده کامل Future Perfect

زمان آینده کامل

Will have + past participle

Will have + شکل سوم فعل

Am/is/are + going to have + past participle

Am/is/are + going to have + شکل سوم فعل

I will have watched the news before 10 pm. / I am going to have watched the news.

من قبل از ساعت 10 اخبار را خواهم دید.


 1. زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous

زمان آینده کامل استمراری عملی است که از گذشته شروع شده و به صورت مستمر تا یک لحظه معینی درزمان آینده ادامه داشته باشد.

Will have been + present participle

Will have been +  ing فعل

Am/is/are + going to have been + present participle:

Am/is/are + going to have been + ing فعل

I will have been watching the news for over ten minutes before you join me. / I am going to have been watching the news for over ten minutes before you join me.

قبل از اینکه شما به ما بپیوندید اخبار را به مدت ده دقیقه خواهم دید .


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
 • زبان آموز
  lili

  عالی 👍🏻

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش حرف اضافه در زبان انگلیسیحرف اضافه در زبان انگلیسیگرامر پیشرفتهمحتوای تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراریتفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراریگرامر پیشرفته