زمان آینده کامل در گرامر انگلیسی

آزاده میردار
توسط

زمان آینده کامل در گرامر انگلیسی

زمان آینده کامل در گرامر انگلیسی از جمله دروس آموزش آنلاین گرامر در طلوع کمبریج است. برای تقویت زبان خود می‌توانید از دروس رایگان وب سایت طلوع استفاده کنید البته می‌توانید با کمک اساتید ما در زمان کوتاه به مکالمه انگلیسی مسلط شوید. برای شرکت در کلاس آنلاین با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

زمان آینده کامل در گرامر انگلیسی

زمان آینده کامل در گرامر انگلیسی Perfect Future چند شکل دارد؟ آینده کامل دو شکل متفاوت دارد. بر خلاف اشکال آینده ساده، آینده کامل قابل تبدیل هستند.

1.”will have done” آینده کامل به همراه فعل کمکی will

will have + شکل سوم فعل

مثال گروه 1:

You will have perfected your English by the time you come back from the U.S.


مثبت: تو انگلیسی‌ات را تا از آمریکا برگردی کامل خواهی کرد.

Will you have perfected your English by the time you come back from the U.S.?

سئوالی: آیا تو انگلیسی‌ات را تا از آمریکا برگردی کامل خواهی کرد؟

You will not have perfected your English by the time you come back from the U.S.

تو انگلیسی‌ات را تا از آمریکا برگردی کامل نخواهی کرد.

2. “Be Going To” در زمان آینده کامل

FORM Future Perfect with “Be Going To”

am/is/are + going to have + past participle

am/is/are + going to have + شکل سوم فعل

مثال گروه2:

You are going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.

مثبت: تو انگلیسی‌ات را تا از آمریکا برگردی کامل خواهی کرد.

Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?

سئوالی: آیا تو انگلیسی‌ات را تا از آمریکا برگردی کامل خواهی کرد؟

You are not going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.

تو انگلیسی‌ات را تا از آمریکا برگردی کامل نخواهی کرد.

آینده کامل بیانگر عقیده‌ای است که قبل از عمل دیگری در آینده اتفاق می‌افتد. این زمان نشان می‌دهد که چیزی قبل از یک عمل معینی در آینده اتفاق می‌افتد. به عبرت دیگر، آینده کامل در مورد عملی بحث می‌کند که زمانی بین حالا و زمان معینی در آینده، کامل خواهد شد.

By next November, I will have received my promotion.

تا نوامبر بعد، من ارتقا پیدا خواهم کرد.

By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.

تا زمانی که او به خانه برسد، همه خانه را تمیز خواهد کرد.

I am not going to have finished this test by 3 o’clock.

من تا ساعت 3 این تست را تمام نخواهم کرد.

Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?

آیا او به انداز کافی چینی یاد گرفته قبل از اینکه به بیجینگ نقل‌مکان کند.

Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.

احتمالا سام این پروپوزال را قبل از اینکه ترک کند، کامل خواهد کرد.

By the time I finish this course, I will have taken ten tests.

تا زمانی‌ که من این درس را تمام کنم، من 10 تست خواهم داد.

How many countries are you going to have visited by the time you turn 50?

تا وقتی که 50 سال شدید چند کشور تصمیم دارید ببینید؟

یادآوری: شبه‌جمله های زمانی با آینده بکار نمی‌رود:

بنابراین مثل همه اشکال آینده، آینده کامل با شبه‌ جمله‌هایی که با این دسته از عبارات زمانی 👇شروع می‌شوند، بکار نمی‌رود.

when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc.

I am going to see a movie when I will have finished my homework. Not Correct

من قصد دارم یک فیلم ببینم وقتی که تکالیفم را انجام دادم (اشتباه).

I am going to see a movie when I have finished my homework. Correct

من قصد دارم یک فیلم ببینم وقتی که تکالیفم را انجام دادم (درست).

مثال:

You will only have learned a few words.

شما فقط چند کلمه یاد گرفته‌اید.

Will you only have learned a few words?

آیا شما فقط چند کلمه یاد گرفته‌اید؟

You are only going to have learned a few words.

شما قصد دارید که چند کلمه یاد بگیرید.

Are you only going to have learned a few words?

آیا شما قصد دارید که چند کلمه یاد بگیرید؟

USE 2 Duration Before Something in the Future (Non-Continuous Verbs)


نکته: در زمان آینده کامل همراه از افعالی که استمراری نمی‌شوند یا برخی از فعل‌هایی که هم در حالت استمراری و هم در حالت غیر استمراری استفاده می‌شود تا نشان دهیم که عملی تا زمانی که عمل دیگر تکمیل می شود، ادامه خواهد یافت.

مثال:

I will have been in London for six months by the time I leave.


من 6 ماه در لندن بودم تا وقتی که ترک کردم.

By Monday, Susan is going to have had my book for a week.

تا دوشنبه، سوزان قصد دارد که کتاب مرا برای یک هفته نگه دارد.

در عین حال چند فعل live, work, study and teach هم از استثنایی هستند که از این قانون تبعیت می‌کنند.

I will have studied English by the time I leave Iran.

تا زمانی که ایران را ترک کنم، انگلیسی خواهم خواند.

They will have lived in New York while their daughter finish studying at college.

آنها در نیویورک زندگی خواهند کرد در حالیکه دخترشان درسش را در کالج به پایان می‌رساند.

 


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. آموزش رایگان زبان آنلاین قابل دسترس همه زبان آموزان و کاربران عزیز است.

قابل توجه زبان آموزان تهرانی !! علاوه بر دریافت خدمات رایگان آنلاین، کلاس‌های خصوصی طلوع کمبریج در محل کار یا منزل زبان آموزان برگزار می‌شود. مدیریت آموزشی در طول دوره نظارت مستقیم بر نحوه یادگیری و آموزش‌ها دارد. برای اینکه از پکیج‌های تخفیف ویژه باخبر شوید، فرصت را از دست ندهید و با شماره‌های روی صفحه تماس بگیرید.

یادگیری زبان دنیای شما را تغییر می‌دهد.

A new language is a new life ,so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

زمان آینده استمراری در گرامر انگلیسیگرامر پیشرفتهتفاوت everybody everyone anybody anyone در آیلتسآزمون تخصصی IELTS, گرامر پیشرفته