زمان آینده نزدیک در زبان فرانسه

آزاده میردار
توسط

زمان آینده نزدیک در زبان فرانسه

آموزش زمان آینده نزدیک فرانسه

زمان آینده نزدیک در دستور زبان فرانسه futur proche عنوان مطلبی است امروز قرار است برای شما مطرح شود: وجهی که گوینده برای بیان گفته خود به کار می‌برد را وجه فعل می‌گویند. این وجه فعل بر اساس واقعیت، ذهنیت یا احتمال و … شاخه بندی می‌شود. وجه اخباری وجهی است که وقوع حتمی عملی را بیان می‌کند. وجه اخباری یکی از سه زمان زیر را شامل می‌شود: گذشته، حال و آینده. موضوع بحث ما در این بخش وجه آینده نزدیک است که برای اکثر فعل‌ها، از مصدر برای ریشه فعل آینده استفاده می‌شود. زمان آینده‌ نزدیک در زبان فرانسه بدین قرار است: در ادامه به توضیح خانم جعفری درباره مثال‌‌ها و طریقه ساخت زمان آینده نزدیک می‌پردازیم.


  زمان آینده نزدیک در فرانسه  futur proche

زمان آینده نزدیک در گرامر و دستور زبان فرانسه، همانطور که از اسمش پیداست در عملی یا کاری که قرار است به زودی در آینده نزدیک، اتفاق بیافتد.

Formation: verbe aller + infintif.

  نحوه ساخت : صرف فعل آینده + مصدر

    Je vais partir.

کاربرد:
1-برای وقوع کاری در آینده بسیار نزدیک بکار می‌رود. در زبان شفاهی بسیار کاربرد دارد.

Le ciel est noir; un orage va éclater.

آسمان متمایل به سیاه است. به زودی رعد و برق شروع خواهد شد.

Nous allons visiter Venise cet été

امسال تابستان از کانال و نیز دیدن خواهیم کرد.


۲- همچنین بعنوان عملی قطعی در آینده دور بکار می‌رود.

– Dans un trois ans ,nous allons célébrer le millénaire de notre ville.

سه سال دیگر، جشن سه هزاره / سه هزارسالگی شهرمان را خواهیم گرفت.


  • پس از صرف فعل aller (رفتن) به زمان حال، مصدر فعل را می‌آوریم. کاربرد این زمان برای عملی است که در آینده‌ی نزدیک اتفاق می‌افتد.زمان آینده نزدیک بیشتر در مکالمه محاوره‌ای و زبان گفتاری فرانسه استفاده می‌شود.

صرف فعل aller :

Je vais             می‌روم
Tu vas            می‌روی
Il / elle va        می‌رود
Nous allons     می‌رویم
Vous allez       می‌روید
Ils/ elles vont  می‌روند

مثال:

Je vais acheter un livre.                                                                                    من یک کتاب خواهم خرید


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
1 (1 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    سمیرا

    آموزش زمان زبان فرانسه جالبی بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش گرامر پیشرفته فرانسهآموزش پیشرفته گرامر زبان فرانسهگرامر فرانسه پیشرفتهآموزش زمان آینده ساده فرانسهزمان آینده ساده در فرانسهگرامر فرانسه پیشرفته