دیوار به زبان انگلیسی

آزاده میردار
توسط

دیوار به زبان انگلیسی

آموزش دیوار به زبان انگلیسی

دیوار به زبان انگلیسی به چه معناست؟ برای اینکه بیشتر از معنی کلمه دیوار بدانید پیشنهاد می‌کنم پست امروز را بخوانید. آموزش زبان انگلیسی از صفر  و پایه را با ما در طلوع کمبریج تجربه کنید.

معادل دیوار به زبان انگلیسی

معادل دیوار به زبان انگلیسی به همراه مثالهای کاربردی از این کلمه را امروز برای شما توضیح می‌دهم. حفظ کلمات به تنهایی در تدریس مکالمه مقدماتی زبان انگلیسی کارساز نیست. با تکرار و حفظ کردن کلمات به همراه جملات کاربردی از آن کلمه شیوه‌ی آسان یادگیری واژگان است.

noun [ C ] US ​ /wɔl/

دیوار                                                                                                                        wall

a vertical structure that divides or encloses something:

ساختار عمودی که چیزی را تقسیم می‌کند یا آن را در بردارد.


The walls of the fortress were more than eighteen inches thick.

دیوارهای قلعه‌ها بیش از 18 اینچ ضخامت دارند.


We’d like the walls painted white.

​من مایلیم که دیوارها سفید شوند.


The walls in this apartment are so thin you can hear just about every word the neighbors say.

دیوارها در این آپارتمان به قدری نازک است که شما می‌توانید صدای هر همسایه‌ای را بشنوید.


The walls look a bit bare – can’t we put some pictures up?

دیوارها کمی خالی هستند. نمی‌توانیم چند عکسی روی آنها نصب کنیم؟


We had to climb over a ten-foot wall to get into the garden.

ما مجبور بودیم روی دیوار 10 پایی بالا برویم تا به باغ برسیم.


The Berlin Wall came down in 1989.

دیوار برلین سال 1989 خراب شد.


​any outer part of a hollow structure in the body:

بخش خارجی ساختار توخالی در بدن


the wall of the uterus/stomach

دیواره رحم / معده


The demonstrators formed a solid wall to stop the police from getting past them.

​تظاهر کنندگان یک دیوار محکمی تشکیل دادند تا پلیس نتواند از آنها عبور کند.


After the rains, the houses were washed away by a wall of mud/water.

​پس از باران، خانه‌ها بوسیله لایه‌ای از گل / آب شسته شدند.


There is a wall of mistrust between the two groups.

دیواری از بی‌اعتمادی بین دو گروه وجود دارد.


The east wall of the mosque is covered with a beautiful mosaic.

دیوار شرقی مسجد با موزائیک زیبایی پوشیده شده است.


The walls are constructed of concrete.

دیوارها از سیمان ساخته شده‌اند.


The paint on the outside walls has weathered badly.

رنگ روی دیوارها به شکل بدی رفته است.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش نوشتن خوبی به زبان انگلیسینوشتن خوبی به زبان انگلیسیمکالمه مقدماتیمعادل خدا به انگلیسیخدا به انگلیسیمکالمه مقدماتی