تمرین ضمایر در گرامر مقدماتی فرانسه

آزاده میردار
توسط

تمرین ضمایر در گرامر مقدماتی فرانسه

آموزش گرامر فرانسه

تمرین ضمایر در گرامر مقدماتی فرانسه اولین گام یادگیری زبان فرانسه است. اگر دوست دارید خیلی زودتر از موعد مقرر یادگیری فرانسه را آغاز کنید پیشنهاد می‌کنم با تمرین ضمایر و کاربردشان کار را شروع کنید. آموزش خصوصی زبان فرانسه را در طلوع کمبریج با ما همراه باشید.


تمرین ضمایر در گرامر مقدماتی فرانسه

تمرین ضمایر در گرامر مقدماتی فرانسه فرصت مناسبی است تا بار دیگر ضمایر فاعلی را در جملات بکار بریم و تکرار کنیم. همانطور که در قسمت ضمایر شخصی فاعلی در زبان فرانسه توضیح دادیم. این ضمایر نقش فاعلی را در جمله ایفا می‌کنند. با گوش کردن به ویس‌ها یادگیری و تمرین ضمایر گرامر فرانسه خود را تقویت نمایید.

 

Transformez avec des pronoms selon l’exemple.

  • جملات زیر را مانند مثال با ضمایر تغییر دهید.

Exemple:

_ Les étudiants sont dans la salle.
_ Ils sont dans la salle.

مثال: دانشجویان در سالن هستند

آنها در سالن هستند.


1. Le problème est difficile.                                                                                      مساله دشوار است

Il est difficile.                                                                                                              آن دشوار است


2. Ma mère est docteur.

Elle est docteur.

۲_مامان من دکتر است.
او دکتر است.


3. Moi et mon ami sommes étudiants.

Nous sommes étudiants.

من و دوستم دانشجو هستیم .

ما دانشجو هستیم.


Identifiez: être ou avoir?

مشخص کنید ( بودن یا داشتن ) کدام فعل نیاز است ؟

1. Elle a froid.(avoir).

او سردش است.

  • توضیح: در زبان فرانسه با احساس سرما داشتن بیان می‌کنیم.

2.Il est malade. (être)

او بیمار است.

3-Tu as le temps?(avoir)

تو فرصت داری؟

4-Il y a un parking. (avoir)

یک پارکینگ وجود دارد.


سخن آخر

در مرکز آموزش خصوصی زبان طلوع کمبریج، ما خواستار ایجاد حس خوب یادگیری زبان در زبان آموزان خود هستیم. استرس، یکنواختی، بی‌انگیزگی و یادگیری تکراری و طوطی‌وار بدون پیشرفت را می‌خواهیم به حداقل برسانیم.

ما می‌خواهیم با یادگیری زبان دنیای شما را تغییر دهیم

A new language is a new life, so it would be a good idea to change your life for the better

برای شرکت در کلاس‌های آموزش خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه با ما تماس بگیرید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 5 (1 امتیاز دهی)
دیدگاه
  • زبان آموز
    نیلوفر

    تمرین خیلی عالی بود

یک نظر بدهید

درحال ارسال

02122074913
شماره تماس مشاوره زبان
همراه اولیهای عزیز0912-325-1193
ایرانسلیهای عزیز0902-325-1193

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

آموزش گرامر فرانسه ضمیرآموزش ضمایر فاعلی در زبان فرانسهگرامر فرانسه مقدماتیآموزش ساختار جمله در فرانسهساختار جمله در زبان فرانسهگرامر فرانسه مقدماتی